شنبه 2 شهريور 1398

به پایگاه اینترنتی آثار تالیفی داریوش شهبازی خوش آمدید. تمامی مطالب این سایت تحت حمایت قانون « حقوق مولفين » میباشد. هرگونه سوء استفاده به هر شکلی يا انتشار مطالب در سایتها یا نشریات بدون کسب اجازه از مولف و بدون ذکر منبع اکيدا ممنوع است. استفاده از مجموعه مقالات بصورت یکجا ممنوع میباشد.

 

صفحه اصلی arrow بلاگ

تاریخچه لوطی و لوطی گری

تاریخچه لوطی و لوطی گری

  
                                                         جوانمرد و آزاده و خوبروی
آيين فتوت و جوانمردي جرياني است که ريشه در باورهاي کهن مذهبي و منش اخلاقي ايرانيان دوران باستان دارد و در مسیر پر فراز و نشیب تاریخ این ملک کهن، هماره خصلت پهلوانی و  صفت نیرومندی ممدوح ایرانیان بوده است.
 یکی از عوامل زایش و پرورش آن خصلت، زورخانه بوده و هست که این آیین را باید در فرد بپروراند و تقویت نماید. جایی که قدرت بدنی و شجاعت و سلامت روحی ورزشکار شانه به شانه هم می بالد.
 به شهادت اوستا در آیین زرتشتی،  فرد نیازمند روح پهلوانی و آمادگی جسمانی است تا برای یاری اهورا مزدا در چالش با اهریمن بستیزد و ضعف و زبونی را خوار شمرد.
در تاریخ ایران زمین، جماعتی بسیار دعوی صفت پهلوانی داشته اند و گاهی نهادی اجتماعی بپا ساخته اند و ... اما صحت و سقم ادعای آنان را برگهای پر شمار این تاریخ باز می نمایاند. عیاران، شطاران، شاطران، باباشمل ها و داش مشدی ها و .... لوطیان تمامی از این مدعیانند.
افسونگری های قدرت و ثروت برای بشرغیر قابل پیش بینی و جامعه پرفراز و فرود ایرانی و تاریخ دراز دامن سرزمینمان، همگی بر آن شده اند تا نگذارند، هیچیک از این مدعیان بر ادعای خویش دیرزمانی استوار مانند.
چنین است که هر دو گروه از خوش نامان و بدنامان تاریخ را در زمره این مدعیان می توان یافت. جمعی که روزی به یاری مردم علیه ظلم و جور حاکمان جبار بر خاسته اند و فقیران و ضعیفان را یاور بوده اند و روزگاری دگر همان گروه راه زده اند و شرارت کرده اند.
از قرن دوم به بعد فتوّت با تصوّف در آمیخت و بسياري از اهل فضل و فکر بدان روی آوردند و فتوّت را به مرحله جديدی بردند، در اين زمان راهزني، دزدي و... جاي خود را به ارزش هاي اخلاقي نيک داد.
جمعی از پژوهشگران سرآغاز جوانمردی و فتوّت را ايران، خاصه ايران پيش از اسلام، مي دانند . از آن جمله ملک الشعراي بهار سرآغاز جوانمردي را درايران و به طور خاص از ميان اسواران عصر قديم و دوره هخامنشي مي داند.  سعيد نفيسي نيز معتقد است؛ سرآغاز اين جريان از جوانب تاريخ اجتماعي ايران پيش از اسلام است. مهرداد بهار هم آن را در سابقه پهلواني تاريخ ايران جستجو می کند .
و محققان اروپايي از جمله فرانتس تيشنر مبداء فتوت را انجمن ها و اتحاديه هاي اواخر عهد عتيق و شهرهاي روم شرقي مي داند.
در "قابوس نامه" آمده: «... اصل جوانمردي سه چيز است: يکي آنکه هر چه گويي بکني و ديگر آنکه خلاف راستي نه گويي، سوم آنکه شکيب را کاربندي، زيرا که ره صفتي را که تعلق دارد به جوانمردي به زير آن سه چيز است»
"فتي کيست؟" گفت؛ آنکس که نه در باطن وي دعوي باشد و نه در ظاهرش تصنع و ريا چنان که از آن سر که بين او خداوند هست سينه خودش آگاه نباشد تا به خلق چه رسد.(زرين کوب، جستجودر تصوف ايران، ص 349).
اینکه بخواهیم معنای واحدی برای فتیان ،عیاران و هر گروه دیگر اجتماعی تعریف و معین سازیم به خطا رفته ایم زیرا آنچه اعمال و رفتار ایشان را در طول تاریخ معین کرده است حال و روز شخصی آنان که نشات گرفته از ذات و حس متغییر آدمی است و عامل موثر دیگر اقتضائات و شرایط روز جامعه است که امری بسیار طبیعی خواهد بود
چنان که زمانی عده اي از فتيان در شام و عراق بوده اند که اهل لهو لعب و شراب و غنا بوده اند و در قرن سوم، از هيچ فساد و خرابکاري اي و حتي لواط ابا نداشتند. دزدي و غارت اموال مردم به ويژه اغنيا از قرن چهارم در ميان اهل اين جريان باب شد که اين بار عنوان شاطر و عيار را بر خود داشتند.
اين روند قتل و غارت و چپاول عياران تا قرن پنجم ادامه داشت تا اينکه عياران در اين زمان با عنوان احداث وارد سياست شدند و در عزل و نصب اميران و حاکمان نفوذي بسيار داشتند. فتوت در قرون ششم و هفتم با روي کار آمدن خليفه ناصر صاحب تشکيلات پيچيده تر شده و حالتي رسمي و تشريفاتي به خود مي گيرد. اين جريان به دليل فساد تباهي و بي بند و باري فتيان در زوايا و لنگرها به تدريج از قرن هشتم به بعد رو به افول مي نهد تا زمان صفويه که اساساً به حوزه اي مانند زورخانه محدود مي شود و آنچه امروز از آن مي بينيم ورزش باستاني و پهلواني و پاره اي اصول اخلاقي لوطي منشانه و به اصطلاح داش مشدي است
آداب تشرف به آيين فتوت سلسله مراتبي سخت داشت. در اين سلسله، "شيخ"، پيشرو، مهتر، پيشوا، رهبر، پدر(اب) يا رأس الحزب(سرگروه) ناميده مي شد .
پیش از بررسی تاریخچه لوطی ببازخوانی تاریخ دیگر مدعیان می پردازیم:
1.پهلوانان
پهلوان ترکیبی‌است از «پهلَو» + «ان» و آن را منسوب به پَهلَو سرزمین پارت دانسته‌اند که مردمانش به توانایی و دلیری شهرت داشتند. سنت‌هان ایشان هم که آمیزه‌ای از سلحشوری و جوانمردی بوده‌است نزد ایرانیان به سنت پهلوانی مشهور گشت و بر زندگی و حماسه‌های ایرانیان تأثیر بسیاری گذاشت.
پهلوانی آئینی است باستانی و ریشه آن به زمان اشکانیان باز می‌گردد. اسطوره‌های پهلوانی در فرهنگ ایرانی، پهلوانان شاهنامه هستند.
پهلوانی در دوره بعد از اسلام با برخی مفاهیم اسلامی ممزوج گشت. مولاعلی (ع) در آئین پهلوانی بعد از اسلام معمولاً به عنوان سمبل یک پهلوان کامل مطرح می‌شود. حسين كرد شبستري از پهلوانهاي مشهور آذري روزگار صفويان.
2.عیاران
عیار به معنای زیرک، چالاک. حیله بازی، مکاری، و جوانمردی آمده است. عیاری یکی از طرق تربیت قدیم بوده واز اواخر قرن دوم هجری وجود داشته و عیاران اصول و روشهای مخصوصی در زندگانی داشته‌اند که بتدریج با تصوف آمیخه بصورت فتوت در آمده‌است.
کهن ترين گروه جوانمردان تاريخ ايران عياران اند نام هايي مانند سالوک (معرب آن صعلوک) و رند نيز که به معناي گدا، درويش و فقير است براي ناميدن اين جمع به کار مي رفته است. آنان اصول اخلاقی و مبارزاتیِ ویژه‌ای را برگزیده و کمک به فقیران را پیشه خود ساخته بودند. در مواقعی ظاهر می‏شدند که مملکت دچار هرج و مرج می شد. در عین حال گاهی (در طول تاریخ) به راهزنی و غارت کاروان‌ها نیز دست می‌زدند از همین روی برخی واژه عیار را مترادف دزد و طرار و شبرو دانسته‌اند.
زمانی مردم از حضور عیاران امنيت نداشتند. عياران خاصه در بغداد به شاطر نيز معروف بوده اند. یک حکومت تروریستی به مدت نه سال به وسیله عیاران در بغداد بوجود آمد.
ملک الشعرای بهار اعتقاد دارد که لفظ عیار همان «ای‌یار» فارسی و «ادییار» پهلوی است.
روزگار صفاریان اوج درخشش فعالیت عیاران بوده‌است، اگرچه بعد از صفاریان نیز فعالیت عیاران متوقف نشده‌است.
نجم دایه در مرصاد العباد، عیاری را یکی از مراحل سیر و سلوک شمرده‌است و حافظ و مولانا و عطار خصایل عیاران را ستوده‌اند.
شیخ عطار آرد: «…پير وقت واز كبار مشايخ بود ...در ميان بيابان مرو و باورد خيمه زده بود و پلاسي پوشيده و كلاهي پشمين در سر و تسبيح در گردن افكنده و ياران بسيار داشت، همه دزد و راهزن، هر مال پيش او بردندي او قسمت كردي » / تذكره‌الاولياء به تصحيح دكتر محمد استعلامي ص90-89
3.شطاران
شطاران دسته‏ای از چاقو کشان بودند که لباس مخصوصی به تن می‏کردند و از آن جمله پیش‏بندی داشتند که آن را پیش‏بند شطار می‏نامیدند. شمار آنان بیش از عیاران بود و در ممالک اسلامی بیشتر دوام آوردند و حتی در اندلس مدت‏ها باقی ماندند. شطاران غارت و راهزنی را گناه نمی‏دانستند بلکه آن را نوعی زرنگی می‏شمردند و معتقد بودند که چون توانگران زکات نمی‏دهند لذا غارت اموال آنان حلال می‏باشد
این بطوطه می گوید:اتباع آنان را در عراق شطار و در خراسان سربداران و در مغرب (آفریقا و اندلس) صقوره می‏نامند.
4.شاطران
مردی چست و چالاک که با لباس مخصوص، پیشاپیش شاهان و امیران رود و یا نامه‌ای را به‌سرعت به مقصد رساند.
اين دسته از جوانمردان ظاهر و هيئتي مانند پهلوانان زورخانه ها را داشتند و به کشتار و قتل و غارت اموال مردم مي پرداختند. ابن اثير در حوادث سال 197 آرد: شاطران بغداد شهر را بر هم زده و به قتل و غارت پرداختند .
ملاح گفت کشتی را خللی هست. یکی از شما که دلاورتر است و شاطر و زورمند، باید که بدین ستون رود... (گلستان سعدی)
شاطر در دوره صفویه به فراشهایی گفته می‌شد که پیشاپیش اسب شاهان و دیگر رجال بزرگ می‌دویده‌اند و راه را برای عبور آنان از میان مردم باز می‌کرده‌اند.
پیترو دلاواله (دوران شاه عباس):شاطر وظیفهٔ نامه‌رسانی را بر عهده دارد و به علاوه، جلو اسبان حرکت می‌کند
رئیس شاطران دربار شاطرباشی نام داشت. در عهد قاجاریه وجود این شاطرها در مراسم استقبال سُفرا نیز متداول شد. از آغاز عهد مشروطیت به سبب رواج کالسکه و ماشین، استخدام شاطر برافتاد.
ادیب الممالک فراهانی:
نه خاطرم از رنج سفر نیک زدودی        نه شاطر خود ساختیَم در سفر خویش
دریغ آن ناصرالدین شاه واستبداد دورانش عزیزحضرت سلطان،امین بزم دورانش
5،6و7.دسته‏های متفرق دیگر
علاوه بر عیاران و شطاران دسته‏های دیگری از آن قبیل در ممالک اسلامی به وجود آمدند که آنها را صعالیک، زواقیل، حرافیش و غیره می‏خواندند و عده هر دسته آنها بالغ بر چندین هزار نفر می‏شد این قبیل چاقوکشان و جیب بران جامعه نه تنها در بغداد بلکه در تمام شهرهای اسلامی به اسامی مختلف مزاحم مردم می‏شدند.
8.باباشمل ها
باباشمل، عنوان منصبی است از مناصب رایج در میان لوطی ها و داش مشدی های طهران قدیم باباشمل در عهد قاجاریه به رؤسای قاطرخانه شاهی اطلاق می شده است.  باباشمل لقب گونه ایست که به سردسته ٔلوطیهای هر محل و به رؤسای قاطرخانه ٔ شاهی دهند (لغتنامه دهخدا)
باباشمل در فرهنگ عامه، کنایه از شخص درشت اندام و دارای رفتار خشن و بی ادبانه است.(فرهنگ فارسی معین)
باباشَمَل، به معنای لوطی است و ظاهراً نام یکی از پهلوانان بوده که بعدها گسترشِ معنایی پیدا کرده است.
بابا شملی : نوعی آواز مردم پسند تهرانی
در تهران قدیم علاوه بر داش ها و لوطی ها ، عده ای بودند که پس از گذراندن مراحلی چند به منصب "بابا شملی" نایل می شدند. معمولا بابا شمل ها که از داش ها و لوطی ها بالاتر بودند برای ترقی از داشی به باباشملی می بایست مراحلی را طی می کردند که از آن جمله بودند : کشیدن علم، مرشد شدن در زورخانه و از همه اینها مهم تر ، یک نفر بابا شمل می بایست از لحاظ اخلاقی، داش مآبی و لیاقت و کفایت پیش کسوت سایرین باشد.
9.داش مشدی ها
1 - لوطی و پهلوان محله . 2 - آن که غرور جوانی دارد.
عبدالله مستوفی این قشر چنین توصیف کرده است:
 خصوصيات :سادگی و بی آلايشی؛ بی تشريفاتی ؛ نان خوردن از دسترنج خود ؛ احترام به بزرگتر ؛ محبت و مهربانی با کوچکتر ؛ تعصب به محله و شهر و ولايت و کشور ؛ رکّی و بی پروايی؛ بی اعتنا به ماديات و ....
لوطی نبايد در مقابل هر «پنطی » سر تعظيم فرودآورد . ( پنط به نالوطيها و بی غيرتها ميگفتند).
نبايد حرف کلفت را ــ از هر که باشد ــ بی جواب بگذارد . نبايد دست خود را بخاطر مال دنيا پيش اين و آن دراز کند . در مقابل رفيق بايد از مال و جان دريغ نداشته باشد.....
لـــوازم : ۱- زنجير بی سوسه يزدی ۲- جام برنجی کرمانی ۳- دستمال بزرگ ابريشمی کاشانی ۴- چاقوی اصفهانی ۵- چپق چوبِ عناب يا آلبالو ۶- شالِ لام الف لا ۷- گيوهء تخت نازک. ( البته چهارتای اول اصلی و ما بقی فرعی بود )
شال لام الف لا يعنی اينکه شال را دو بار به دور کمر می پيجيدند و سر و ته آن را روی ناف ؛ از هم ميگذرانيدند بطوری که شکل «لا» ايجاد می شد.
 هيچوقت يکنفر داش به مشاغلی نظير : دلاکی ـ مقنی گری ـ حلاجی ـ کناسی و حمالی مشغول نميشد و اينها شغل « پنطيها » بود .
طبق کشی ــ توت فروشی ــ چغاله فروشی ــ بادبادک و فرفره سازی ــ پالوده ريزی ــ دوغ فروشی و گردوی تازه فروشی از مشاغل خاص جوانهای اين طبقه بشمار می آمد و مسن ترها که سرمايه ای داشتند ؛ دکان داری ميکردند و ترجيحاْ به فرنی فروشی ــ ميوه فروشی و آجيل فروشی روی می آوردند.
کرک(بلدرچين) بازي؛ بلبل بازی ؛ سهره بازی ؛ کفتر بازی ؛ قناری بازی و نيز تربيتِ قوچ و خروس جنگی و جنگ انداختن آنها سر چهار راهها و ميادين عمومی ؛ منحصر به آنها بود.و گذشته از اين ؛ قاپ بازی و ليس بازی هم از قمارهای مخصوص داشها بود.
در ميان امامزاده های حول و حوش تهران ؛ امامزاده داود خيلی طرف توجه اين طبقه بود. آنگونه که به «مکه مشديها» معروف شده بود .
از شهدای کربلا به «حضرت عباس » و « حرّ » بسيار معتقد بودند و بزرگترين قسم آنها به حضرت عباس و کمربند حرّ بود . فداکاری اين دو بزرگوار ؛ با طبع ساده و بی آلايش اين مردمان متناسب ؛ و ارادت خاص آنها به اين دو جوانمرد برای فداکاری و يا به اصطلاح خودشان ؛ لوطی گری آنهاست.
گذشته از سینه زنی و دسته گردانی که عزاداری مخصوص این آقایان بود، تزیین طاق نماهای تکیه های محلاتْ تماما به سعی و همت این مردمان ساده و با ایمان صورت می گرفت. بعضی از آن ها که توانایی داشتند، مصارف طاق نمای تکیه را هم از کیسه فتوّت خود می پرداختند.
بعضی از تاجرزاده ها و اعیان و حتی شاهزاده ها هم در جمعیت [داش ها] بودند. حاجی کاظم ملک التجار که خود پسر حاجی محمد مهدی ملک التجار بود در ایام جوانی یکی از داش های محله بازار و عملاً هم در گود زورخانه و چاله حوض بازی به قدری شیرین کار و به اندازه ای در حاضر جوابی و بذله گویی زبردست بود که حقا داش های محل عُلُوّ مقام داشی او را تصدیق داشتند... شاهزاده عزیز، نواده مؤید الدوله، طهماسب میرزا نیز یکی از افراد مبرّز این جمعیت بود و... حتی به مقام بابا شملی هم رسید. بالاخره شاهزاده امیر اعظم هم در جوانی یک چند، جزو این جمعیت بود.
داش آکل آثر صادق هدایت به معرفی یکی از همین داش ها می پردازد .
با شرحی که از آیین جوانمردی و جماعتی که داعیه آن را در طول تاریخ طلایه داری کرده اند، اینک به پیشینه لوطی می پردازیم:
 لوطی
این موضوع را باید در سه دوره زمانی دوره قدیم، میانه و جدید بررسی و کنکاش کنیم:
دوره قدیم:
« لوط » پسر برادر ابراهيم عليه السلام، نام پيغمبری از بنی اسرائيل است. در قصص الانبياء آمده: « . . . پس فرشتگان قصد شهرستان لوط كردند...» لوط را طايفه ای بود كه به قوم « لوط » معروف است.
لوطی ، در لغت منسوب به قوم لوط است . يعنی لاطی و غلامباره و نيز قمار باز، شراب خواره، رند، بی باك، مطرب و دلقك. لوطی خورشدن (كردن) يعنی به تاراج رفتن و يا بردن است(غیاث ). هرزه کار و قمارباز و شراب خواره . (غیاث از چراغ هدایت ). بی باک و نامقیدی که هندیان بانکا گویند. (غیاث از مصطلحات ). رند و حریف و شوخ و بی باک و شلتاق .مردیکه بز، میمون و خرس رقصاند با نواختن تنبک و خواندن شعرهای زشت .
در بلخ ایمنند ز هر شری
می خوار و دزد و لوطی و زن باره .
ناصرخسرو.
کنده ای را لوطیی در خانه برد
سرنگون افکند و در وی می فشرد
مولوی .
لوطی خور شدن به مفت از دست رفتن . به تاراج لوطیان رفتن .
لوطی خور کردن در معرض چپاول و غارت نهادن . بتاراج بردن .
دوره میانه:
این دوره از صفویه تا اواخر قاجاریه را شامل می شود. در این موسم مشهورترین لوطیان از کارگزاران عمله طرب دربار شاهان و مراسم اعیان و اشراف بوده اند .
لوطی صالح از معروفترین لوطیان این دوره است. احمد ميرزا عضدالدوله پسر فتحعلي شاه قاجار در« تاريخ عضدی » سندی در معرفی لوطی صالح آورده است .
در حقیقت بخش اعظم لوطیان عمله طرب و از مطربان بودند. در عصر صفوی سرپرست عمله طرب نقیب و یا مشعلدارباشی بود(مینورسکی)
هنرمندان لوطی خانه زیر نظر لوطی باشی که از سوی شاه (ناصرالدین ) بر گمارده شده بود اداره می شد(اوبن)
اما  دسته ای که به لوطی خانه تعلق داشتند را لوطی می گفتند.«اوبن » نیز از لوطی خانه یاد کرده است. گو این که وظایف لوطی باشی عصر قجر معلوم نیست اما درآمد خوبی داشته و از ده پانزده درصد از درآمد بازیگران را می گرفته است.
چند قسم بودند: لوطیانی که شیر نگه میداشتند و در شهر می گرداندند و لوطیانی که تنبک به دوش در شهر می گشتندد و بعضی از آنها روزهاي تعطيل، تهرانيان را در گردشگاه هاي اطراف با رقص و کارهای شگفت آور ميمون و خرس تربيت شده می خنداندند و یا لوطیانی که حقه بازی و شعبده بازی می کردند.
برخی لوطیان شبهای عروسی، مردم را با خیمه شب بازی و ... سرگرم می کردند اما بخش عمده لوطیان شرارت بزه کاری می کردند.
لوطی ها در محل تجمع مردم مانند میدان ها و قهوه خانه ها و .... به نمایش با حیوانات می پرداختند. از این روی برخی آنها را بازیگران دوره گرد می گفتند هر چند گروهی از آنان به خیمه شب بازی برای اشراف دست می زدند(اوبن)
دوره جدید:
از حدود مشروطه با تغییر حکومت استبدادی و وزیدن شمیم آزادی و موسمی نو در لوطی ها نیز تغییراتی حاصل گشت.
لوطي‌ها مورد اعتماد و امين مردم محلات شهر بودند و گاهي اتفاق مي‌افتاد كه وقتي سرپرست و پدر يك خانواده مي‌خواست به مسافرتي برود زن و فرزند و اهل بيت خود را به لوطي محله مي‌سپرد.
گروهی هم به نقاره خانه وابسته بودند که بدان ها داش می گفتند و به لوطی معروف نبودند.
بخشی از لوطی ها به اعمال زشت دست می زدند و نامیدن پهلوانان به  لوطی برایشان برخورنده بود(بیضایی)
از زمان صفويه به بعد در ايران در هريك از محلات شهر، افرادي به عنوان پاتوق‌دار (لوطي) حضور داشته‌اند كه مورد احترام همگان بوده و حالت بزرگ‌تر محل را داشتند.
لوطي، با پشتوانه نفوذ مردمي، در تمام كارها دخالت مي‌كرده و نقش داشته است، از شوهردادن دخترها و زن دادن پسرها و سرپرستي ايتام بگيريد تا اجراي وصيت‌ها و حل اختلافات خانوادگي و صنفي و رفع نزاع‌هاي شخصي و گروهي و نيز برگزاري مقدمات تشييع و تدفين اموات و تشكيل مجالس عروسي و دفع ستم زورگويان و متجاوزان به حقوق اجتماع و نشاندن ظالمين برجاي خود و درگيري با رباخوارها و..
 عده ای از لوطیان مانند عیاران سابق هر چه به دست می آوردند به قدر حاجت برای خود و عائله شان برمی داشتند و بقیه را بین ضعفا و مستمندان تقسیم می کردند به همین جهت لوطی مرداف با جوانمرد و لوطی گری مرادف با جوانمردی و بخشندگی آمده است.
در این میان جمعی هم بودند که گرد هم می آمدند و به گروه خود و محله و شهر خود صمیمیت نشان می دادند(آراسته)
گاهی بین رهبران و افراد دو گروه لوطی ها در گیری و جنگ با روشی خاص رخ می داد(میگود)
مستوفی می گوید عضو انجمن لوطی ها شدن آسان بود ولی لمبتون معتقد است این طور نبوده و مراحلی داشته است
رهبران آنها را سرجنبان ،پیش داش،لوطی باشی، پاتوق دار، یا باباشمل شهرت داشتند(لمبتون)
در حدود سال 1866 تقریبا 15 تن از آنها در تهران سکونت داشتند(کاظم بیگ)
لوطی ها در زمره جوانمردان و عیاران بوده اند(بیضایی)
همجنس گرایی بین عیاران و پهلوانان و در عصر قجر به لوطی ها شهرت داشته با این اعتقاد که آمیزش مرد با زن از قدرت آنان می کاهد از ازدواج تن می زدند (جوینی و سرهنگ دروویل)
در خاتمه اشاره کردم نه لوطی ها نه لوطی گر ها هیچکدام صنف تشکیل ندادند نتیجه لوطی ها مانند یک گروه اهمیت نداشتند و اعضای یک جنبش عمومی بودند که عقیده عدالت اجتماعی را در جوانمرد مجسم می ساختند گروهی از لوطی ها به گروه های تبهکار استحاله گشتند(ویلم فلور)
لوطیانی هم بودند که با یهودیان و مسلمانان عمله طرب را تشکیل می دادن
لمبتون آنها را مانند رابین هود می داند و ج. اریک آنان را از اشرار معرفی می کند.
آراسته آنها را از جرگه جوانمردان شمرده و میگود می گوید آنها از معنویت دور بوده اند و فلور معتقد ایت آنها آماده انجام هر نوع بزه نظیر زنا و دزدی و غلامبارگی و آدمکشی بودند و پرکینز می گوید در 1843 دایم مرتکب جنایات می شدند.
لوطیان بازوی حکومت و کلانتر محله و نیز از طرفداران مجتهدان بودند (خاطرات حاج سیاح)
در دوران ماقبل صنعتی در ایران (قاجاریه) هیچگاه مبارزه با لوطیان در انجام بزه تدام نداشته است در تهران لوطیان با مقامات درباری مرتبا تماس داشتند. امام جمعه تهران گروهی از آنان را در مسجد شاه پناه می داده است(تاریخ اجتماعی ایران در عصر قاجار)
لوطي ها نيک و بد، زشت و زيبا را توام داشته اند. در ميانشان خصوصيت دستگيري از درمانده و زورگويي هر دو وجود داشته است. آنها مرداني بودند که در برابر بيداد مي ايستادند و با مامور دولتي درگير مي شدند اما از جانب ديگر به دليل زورمندي مردم آزاري نيز از آنان سر مي زد. (کسروي، تاريخ مشروطه)
از راه باج خواهي و گردن کلفتي و کار هاي غيرمعمول روزگار را مي گذراندند.از نظر ظاهري لباس شان با افراد عادي تفاوت داشت. عباي نازک و ماهوت انگليسي، عرق چين و شب کلاه مخصوص داشتند. شال، گيوه تخت نازک، دستمال ابريشم کاشان، چاقو، قمه و چپق از لوازم ضروري آنها بود. کارهايشان غيرعادي بود و جنبه خودنمايي داشت. (يادداشت هاي ملک المورخين)
مرکز تجمع آنها در محلات شهرها و تکيه محلات بود. روز سيزده نيز از روز هاي شرارت آنها بود و هر ساله در اين روز جنگ راه مي انداختند. (وقايع اتفاقيه)
در روز عيد قربان شتري را آذين مي بستند و دور آن جمع مي شدند و شتر را زنده زنده تکه تکه مي کردند و در اين مراسم نيز به جان يکديگر مي افتادند. (يادداشت هاي ملک المورخين)
لوطي ها از خود انديشه و آرمان خاصي نداشتند، انديشه آنان بستگي داشت به اينکه به چه گروهي نزديک شوند. رنگ آنها را مي گرفتند و با ايجاد آشوب و درگيري راه را براي خواسته هاي فرد يا جريان مورد نظر باز مي کردند.لوطي ها از حکومت مقرري منظم نمي گرفتند بنابراين عامل حکومت محسوب نمي شدند اما متنفذان محلي براي رسيدن به منويات خود از آنان استفاده مي کردند. در واقع آنها به وسيله اعيان به فساد کشيده مي شدند. (ناسخ التواريخ)
در 1314 قمری چند تن از لوطي هاي محله سيداسماعيل (بقعه) طلبه اي را کتک زدند، طلبه ديگري سرش را بيرون آورد او را نيز با قمه مجروح کردند. (سالور)
احمد کسروي، در تاريخ مشروطه می نویسد؛ در دوره ناصرالدين شاه از لوطي ها رفتار هايي در جهت خواست مردم نيز ديده شده است از جمله در تحريم تنباکو (1310-1309 ه ق) سيد عبدالله بهبهاني با اين قرارداد مخالفت کرد. سران لوطي ها مهدي گاوکش و حاج معصوم که به سيدعبدالله بهبهاني نزديک بودند سردسته مردم شدند و در ارک همراه مردم بودند. نظاميان که شليک کردند آنها دست به سنگ بردند و در و پنجره عمارت نايب السلطنه را شکستند و شورش عليه قرارداد رژي را رهبري کردند. مهدي گاوکش در محله سرپولک زندگي مي کرد و چون هوادار بهبهاني بود بي باکانه در قهوه خانه از عين الدوله بد مي گفت. سرانجام عين الدوله که با بهبهاني دشمن بود کينه اش را بر مهدي گاوکش فرود آورد. شبانه فراشان به خانه اش ريختند زنش را کتک زدند، پسرش را در حوض حياط خانه خفه کردند، اموالش را تاراج کردند و او را به زندان افکندند.
محمدعليشاه در جریان مخالفت خود با مشروطه به لوطي ها و داش ها نيز اجازه تعرض به مجلس و مشروطه را داد. اين گروه به سرکردگي صنيع حضرت رئيس لوطي هاي سنگلج و مقتدر نظام رئيس لوطي هاي چاله ميدان در ميدان توپخانه جمع مي شدند و به مشروطه خواهان و سخنوران آن دشنام مي دادند. بيشتر از هر کس با ملک المتکلين و واعظ اصفهاني دشمني مي کردند... و می گفتند:«ما ديگ پلو مي خواهيم. مشروطه نمي خواهيم.»
 از ورامين به تحريک اربابان جمعيتي حرکت کردند و به لوطي ها پيوستند. فرياد مي زدند «مجلس را خراب مي کنيم و فرش هايش را پالان الاغ مي کنيم.»
 در بلواي ميدان توپخانه ميرزا عنايت نامي را به درختي بستند و هر يک از آن جماعت به او قداره زدند و شرحه شرحه اش کردند و اين همه را در مخالفت با مشروطيت انجام دادند. از آن پس هيچ طلبه و هيچ فردي که ظاهر مرتبي داشت جرات نمي کرد از خانه بيرون رود. تجمع ميدان توپخانه زمينه مساعدي شد براي کودتاي محمد عليشاه و به توپ بستن مجلس (1325 ق) و مشروطه در تهران به پايان سيد.
لوطی اللهی ؛ لوطی خدائی . رجوع به مدخل لوطی اللهی در ردیف خود شود.
|| سخی . بخشنده . جواد. جوانمرد  . مقابل پینتی .
لوطی گری ؛ صفت لوطی . جوانمردی . بخشندگی . آزادگی ؛ از آداب لوطیان بوئی و بهره ای داشتن .

ضرب المثل های تهرانی:
لوطی دنبک زیر بغلشه
لوطی اگه نگه به ...م که دلش می ترکه
لوطی شلوارشو بردند گفت ببرن آنقدر لوطی توش ...یده بود که نگو
نتیجه :
تاریخچه لوطی به سه دوره تقسیم می شود:
عهد قدیم: به استناد آنچه گذشت در این عصر لوطی کسی را تداعی می کرد که متعهد به اخلاق و کردار نیک نبود بلکه از انجام هر نوع بزه ای  چون غلامبارگی و کودک بازی و زنا و دزدی و شرابخواری و... ابا نداشت . در این دوره واژه هایی از قبیل پهلوان، عیار، شطار و ... طلایه دار جوانمردی و خصلت نیکو بودند.
عصر میانه: با عنایت و توجه به اسناد تاریخی از صفویه تا میانه و حتی اواخر قاجاریه لوطی در شمار اهالی طرب و بخصوص از گردانندگان اصلی این نقش در دربار بود. زبده ترین و مشهورترین ایشان در تاریخ تهران لوطی صالح است که در دوره های زندیه و قاجاریه این نقش را بازی کرده است.
دوره جدید:
الف- روزگارمعاصر(حدود مشروطه به بعد)؛ لوطی با داش مشدی وباباشمل به رقابت پرداخت و گو اینکه هنوز جمعی از آنان در زمره اشرار و اجامر و حتی گروهی مطرب و دیگر نقش هایی از این دست بودند اما دسته ای از ایشان توانستند، پرچم دار صفا و معرفت و جوانمردی شوند و با باباشمل ها و داش مشدی ها پهلو بزنند.
ب- پس از انقلاب با (گذار از دوره پیش از صنعتی) از میان رفتن شرایط بروز و فضای مناسب و درخور این نوع تفکر و نقش آفرینانش، عینیت لوطی در جامعه از میان رفت و زمینه را برای وضع معنای انتزاعی لوطی فراهم ساخت .  بدین ترتیب نسل جوان که شنیده هایی آمیخته و نامطمئن از لوطی در حافظه داشتند، لوطی گری را مرادف واژه های؛ با مرام و با خصلت و جوانمرد تعریف و تعیین و میان مردم رایج نمودند.
 منابع:
لغت نامه دهخدا
فرهنگ معین
سفرنامه پیترو دلاواله
دائرةالمعارف مصاحب
آشنایی با مینیاتورهای ایران، تألیف آرتور پوپ، ترجمه حسن نیّر.
ارزش میراث صوفیه، عبدالحسین زرین‌کوب
تاریخ نقاشی در ایران، تألیف دکتر زکی محمدحسن، ترجمه ابوالقاسم سحاب.
عالم‌آرای شاه اسماعیل، به تصحیح اصغر منتظر صاحب.
عالم‌آرای صفوی، به کوشش یداللّه شکری
کتاب مقدس، عهد عتیق، ترجمه از عبرانی و کلدانی و یونانی، دارالسّلطنهٔ لندن، سنهٔ 1895 .
دائرةالمعارف بزرگ اسلامی.
دانشنامهٔ جهان اسلام.
آئین پهلوانی و آداب زورخانه‌ای
دارالخلافه طهران، ناصر نجمی.
سرچشمه تصوف در ایران ، نوشته سعید نفیسی.
مجله آینده  سال شانزدهم، آذر تا اسفند 1369 - شماره 9-12
شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران، باقر عاقلی
تاريخ ورزش باستاني ايران، پرتو بيضائي، تهران 1337.
تاريخ تمدن اسلام، جرجي زيدان، ترجمة علي جواهر كلام.
نقش پهلواني و نهضت عياري كاظم كاظميني.
فتوت‌نامه سلطاني، ص15.
تاريخ و فرهنگ زورخانه، غلامرضا انصافپور.
سفرنامه تاورنيه، ترجمه ابوتراب نوري.
در دربار شاهنشاه ايران، انگلبرت كمپفر، ترجمه كيكاوس جهانداري .
مجله دانشکده ادبیات، دی ماه 35.
مجله شرق، شماره ششم، مقاله مرحوم عباس اقبال.
مجله دانشکده ادبیات، شماره 42، سال چهارم.
تاریخ تمدن اسلام، تالیف جرجی زیدان.
سفرنامه ابن بطوطه، ترجمه آقای موحد .
تهران در گذر زمان، ناصر نجمی. 
جستارهایی از تاریخ اجتماعی ایران ،ویلم فلور.
برهان قاطع.

ادامه مطلب ...
ناصرالدین شاه دشمنی جز رعیت خود نداشت

ناصرالدین شاه دشمنی جز رعیت خود نداشت
ناظم الاسلام کرمانی در تاریخ بیداری ایرانیان  آرد:
«... آقا شیخ علی متولد 1242قمری از قزوین به عتبات عالیات رفت و در حوزه درس صاحب جواهر الکلام وارد شد تا فارغ التحصیل گردید ....به طهران معاودت نمود... اغلب اوقات مشغول تصنیف و تالیف بود... تا به خیال کسب افتاد تفنگ ته پر و ساعتی که به اسم شب کوک بود کرد...تفنگ ته پر را وقتی به ناصرالدین شاه دا د و او فشنگ گذارد و خالی کرد پادشاه از خوشحالی از جای بر خاسته و گفت این آقا از ابوعلی سینا گذرانیده است. شاه تفنگ را گرفته به خارجه فرستاد پس از یک سال دو تفنگ مثل آن از خارجه آوردند شاه یکی از آن ها را برای شیخ فرستاد وقتی او دید از روی تاسف گریه افتاد که ای وای من خواستم خدمتی به اسلام کنم حالا معلوم شد چوب به دست دشمن دادم....
شیخ به شاه گفت می توانم کالسکه ای اختراع کنم ... از هر طرف چند گلوله توپ خالی کند... (به شرط آنکه ) پادشاه تهیه قشون خود را  دیده و متقبل شود که با یکی از دول دشمن جنگ کند لااقل شهرهای ایران را پس بگیرد ناصر الدین شاه گفت ؛ « ما جز با رعیت خود دیگر با کسی جنگ نداریم  و به اندازه آن ها هم توپ داریم...»

نخل گردانی در زرگنده

نخل گردانی در زرگنده
روز عاشورا همه بچه های محل جمع می شدند، جلو حسینیه تا پشت سر دسته زرگنده که بزرگترها تشکیل می دادند، براه بیفتند. مدتی طول می کشید تا سرانجام دسته عزاداری با علامتی بزرگ وعلم و کتل و سنج و دیگر ملزومات راه می افتاد.
سرپرستان دسته جوری مسیر و سرعت حرکت را تنظیم می کردند که آنها همزمان با ورود دسته های سینه زنی حسن آباد و قلهک به امامزاده اسماعیل برسند، درست ظهر عاشورا. رسم بود وقتی دو گروه بهم می رسیدند، علامت ها را مقابل هم می آوردند و مراسم سلام را اجرای می کردند.  این مراسم خود داستانی داشت. می گفتند قدیم ها چند بار در این مراسم قلهکی ها و زرگنده ای ها با هم دعوای سختی کرده بودند و از قدرت بدنی و رشادت های یکی دو تن از بزن بهادرهای زرگنده تعریف ها می کردند که یکیشان حالا دیگه معتاد شده بود و حال و روزش خیلی خراب بود.
به هر حال بعد از این مراسم همه جلوی امامزاده جمع می شدند . آن موقع هنوز محوطه امامزاده فضای سبز نشده بود و قبرستان بود و آرامگاه هایی هم در آن قرار داشت . همه که نزدیک هم می شدند نوحه های جانگدازی خوانده می شد و شوری جوانها را می گرفت، زمانی بعد با صدای روحانی دسته کم کم آرام می شدند و می نشستند و او روضه ای می خواند .دقایقی می گذشت با خاتمه روضه بازهم اهالی سینه زن آماده حرکت می شدند تا به حسنیه محل که کلی فاصله داشت، باز گردند. هنگام بازگشت هم با مدیریت سرپرست ها به حسینیه می رسیدیم . آن موقع سفره ها را در صحن حسینیه می انداختند وغذای هیئت را می آوردند. هر ساله غذای عاشورا را مرحوم حاج احمد، صاحب کارخانه رنگ ایران که تقریبا پشت حسینیه بود و امروز دانشگاه آزاد است نذری می داد.
اصل ماجرای سینه زنی زرگنده در عاشورا مراسم نخل گردانی بود که بسیار مهیج و برای ما بچه ها شورانگیز بود. این مراسم بدین ترتیب اجرا می گشت که وقتی سینه زن ها از امامزاده به حسینیه می رسیدند قبل از آن که نهار را بیاورند جوان های زورمند شور گرفته، داخل حسینیه می شدند و دوان دوان و سرزنان یک راست می رفتند، سراغ نخل. نخل اسکلتی شبیه اتاق بود از چوب و کوچکتر از اتاق مینی بوس که با پارچه های مشکی پوشانیده شده بود و گوشه حسینیه قرار داشت. نخل را روی دست بلند می کردند و مانند حمل جنازه گردا گرد محوطه حسینیه دوان دوان و بسرعت می گشتند. جوانان را چنان شور می گرفت که برای بیننده هولناک بود از این روی که اگر کسی زیر دست و پا بیفتد کارش تمام است . ما بچه ها هم دور حسینیه خودمان را به دیوار می چسباندیم و شگفت زده نگاه می کردیم و مواظب بودیم تا دقایقی که نخل می گردید زیر دست و پای نخل گردانان شور گرفته نمانیم که در آن صورت احتمال مرگمان می رفت.
نخل گردانی در گذشته در آبادی های شمیران و بیشتر شهرها کشور برگزار می شد. امروزه نمی دانم در زرگنده و یا جاهای دیگر اجرا می گردد یا خیر. شنیده ام در چیذر هنوز این رسم برقرار است.
 در روزنامه جام جم، ش 3292 در ارتباط با این مراسم در حصار بوعلی آمده:  «... نخل تكايا، شبيه تابوت است و به صورت نمادين، براي تشييع پيكر حضرت امام حسين(ع) شبيه سازي شده است. اندازه اسكلت چوبي نخل چند و چون تزيين و روش نخل برداري آن هم در هر محل متفاوت است. پهناي پيشاني نخل حصار بوعلي 5 / 1 متر و درازاي آن 5 / 3 متر است. پوششي از پارچه هاي سياه با تابلوهايي از استادان نقاشي و خطاطي پيشاني نخل را آراسته و بالاي آن دو نيز 3شاخ و تعدادي سر پرچم پنجه اي و توپي ديده مي شود. وقتي نخل حركت مي كند صداي زنگ كاروان بلند مي شود.
    زنگ داخل نخل است و به دست مسوولش به صدا درمي آيد. پيشاپيش نخل، سيدي با لباس عزا و شال سبز به عنوان سكاندار قرار مي گيرد و در زمان گردش نخل در تكيه با چوب دو شاخه اي مراقب آن است. گردش نخل در تكيه حصار بوعلي 3 دور است البته در گذشته تا سال 1340نخل در روز عاشورا از تكيه خارج و بر شانه عزاداران در انتهاي دسته تا نزديك محله كاشانك مي رفت. حالا50 سال از آن زمان مي گذرد، اما اهالي حصار بوعلي هنوز عقيده دارند كه نخل حصار بوعلي و سيب هاي آن تبرك است و از آن شفاي بيمارانشان را مي گيرند. سيب هايي كه در شب قتل بر سر نيزه هاي 3 شاخه نخل فرومي رود يا در نخل مي ماند تا پس از مراسم نخل گرداني بين مردم تقسيم شود، همان سيب هايي است كه مردم به نيت تبرك در گرفتن آن از يكديگر پيشي مي گيرند. اينها عقيده مردم حصار بوعلي است.»

اولین پرواز بانوان ایرانی با هواپیما

اولین پرواز بانوان ایرانی با هواپیما
هرچند بانوان تهرانی در مشاهده اولین هواپیما در 5 خرداد 1303 خ. بر بالای سرشان دچار وحشت شده و از ترس فریاد زدند/ قهرمان میرزا سالور، ج9 ،ص65.
اما چند ماه بعد دو نفر از بانوان ایرانی برای نخستین بار از این وسیله مسافرتی استفاده کردند. روزنامه ایران در این باره نوشت:
روز21آذر 1303 که طیاره های یونکرس از انزلی پرواز و در قلعه مرغی فرود آمدند دو نفر از خواتین را نیز از انزلی به تهران پرواز دادند.
خواتین مزبور اولین خانم های ایرانی هستند که با طیاره مسافرت کرده اند از قرار اظهارات شان مسافرت با طیاره علاوه بر راحتی و سرعت بسیار پر صفاست و خواهران و هموطنان خود را به این قسمت مسافرت کم زحمت و پر صفا دعوت می نمایند/ روزنامه ایران 22آذر1303/ تهران به روایت تاریخ، ص2176.
سال های زیادی طول نمی کشد که زنان ایرانی نماینده ای را برای خلبانی به جامعه معرفی کردند:
عفت‌ تجارت‌چي‌ نخستين‌ كارآموز و زن‌ خلبان‌ ايراني‌، متولد 1296 شمسي‌ در سال‌ 1318 به‌ تشويق‌ پدرش‌ و علاقه‌ بسيار به‌ پرواز در آموزشگاه‌ هواپيمايي‌ كشور نام‌نويسي‌ كرد. وي‌ در دفترچه‌ خاطراتش‌ نوشته‌ است‌:
سال‌ 1313 بود كه‌ از دبيرستان‌ آزرم‌ ديپلم‌ گرفتم‌ و مدتي‌ در بانك‌ ملي‌ و بعد در كتابخانه‌ دانشكده‌ پزشكي‌ به‌ عنوان‌ مترجم‌ زبان‌ فرانسه‌ مشغول‌ كار شدم‌ اما از همان‌ كودكي‌ شوق‌ پرواز آرام‌ وقرارم‌ را گرفته‌ بود و بزرگترين‌ آرزويي‌ كه‌ در دل‌ داشتم‌ اين‌ بودكه‌ روزي‌ خلبان‌ شوم‌. به‌خاطر دارم‌ زماني‌ كه‌ محصل‌ دبستان‌ بودم‌ روزي‌ براي‌ تماشاي‌ فيلم‌ به‌ يكي‌ از سينماهاي‌ تهران‌ رفتم‌.در اين‌ فيلم‌، خلبان‌ هواپيما هنگام‌ پرواز در دريا سقوط‌ كرد. سپس‌ عده‌يي‌ به‌ كمكش‌ شتافتند و با زحمت‌ بسيار او را از درون‌ كابين‌ هواپيما و آب‌ بيرون‌ كشيدند اما وقتي‌ خلبان‌ كلاه‌ مخصوص‌ را از سر برداشت‌ متوجه ‌شدند كه‌ او يك‌ زن‌ است‌. يك‌ زن‌ خلبان‌! مشاهده‌ اين‌ فيلم‌ روزنه‌هاي‌ اميد را در دلم‌ روشن‌ كرد و باور كردم‌ من‌ هم‌ مي‌ توانم‌ روزي‌ خلبان‌ شوم‌. در سال‌ 1318 باشگاه‌ خلباني‌ تاسيس‌ شد و جرايد وقت‌ اعلام‌ كردند جوانان‌ علاقه‌مند مي‌ توانند فنون‌ خلباني‌ را در اين‌ باشگاه‌ آموزش‌ ببينند. بنابراين‌ به‌ ساختمان‌ باشگاه‌ در خيابان‌ سعدي‌ رفتم‌ اما عضو آن‌ نشدم‌. وقتي‌ به‌ خانه‌ آمدم‌ و جريان‌ را به‌ پدرم‌ گفتم‌ او با حيرت‌ گفت‌ چرا براي‌ خلباني‌ نام‌نويسي‌ نكردي‌؟ در جواب‌ گفتم‌ چون‌ هنوز هيچ‌ زني‌ داوطلب‌ اين‌ كار نشده‌ است‌. پدرم‌ در پاسخ‌ گفت‌: چه‌ اشكالي‌ دارد كه‌ تو اولين‌ زن‌ خلبان‌ ايراني‌ باشي‌! برو هر چه‌زودتر در باشگاه‌ خلباني‌ ثبت‌نام‌ كن‌ و من‌ هم‌ پذيرفتم‌. فرداي‌ همان‌ روز به‌ باشگاه‌ خلباني‌ رفتم‌ و به‌ عنوان‌ اولين‌ زن‌ داوطلب‌ نام‌ نويسي‌ كردم‌. در آن‌ زمان‌ 22 يا 23 سال‌ بيشتر نداشتم‌. وقتي‌ مسوولان‌ باشگاه‌ مرا داوطلب‌ خلباني‌ ديدند سخت‌ متعجب‌ شدند و تحسينم‌ كردند. جرايد وقت‌ هم‌ عمل‌ مرا ستودند و خبر آن‌ را با لحني‌ غرورآميز درج‌ كردند همين‌ موضوع‌ باعث‌ شد خانم‌ ها آينا آوتسيد، قدسيه‌ فرخزاد، فخرالتاج‌ منفردي‌، عذرا رحيمي‌، درخشنده‌ ملكوتي‌ و صفيه‌ پرتوي‌ نيز در باشگاه‌ خلباني‌ نام‌نويسي‌ كنند.اين‌ ماجرا بيشتر در جرايد وقت‌ سروصدا بپا كرد و روزنامه‌نگاران‌ مرا مديون‌ خود كردند. وقتي‌ به‌ شمار داوطلبان‌ اين‌ فن‌ افزوده‌ شد مسوولان‌ باشگاه‌ ما را به‌ فرودگاه‌ «دوشان‌ تپه‌» دعوت‌ كردند. در آنجا پس‌ از مراسم‌ پذيرايي‌ به‌ هر يك‌ از ما لباسي‌ دادند كه‌ شامل‌ يك‌ كلاه‌ مخصوص‌، روپوش‌ خلباني‌، گوشي‌ تماس‌ با مربي‌، كمربند پرواز و چتر نجات‌ بود. در ابتداي‌ كار، مربي‌ طرز استفاده‌ از اين‌ وسايل‌ را به‌ ما آموخت‌. ناگفته‌نماند چون‌ اين‌ لباس‌ تا آن‌ زمان‌ فقط‌ براي‌ آقايان‌ تهيه‌ مي‌شد و به‌ تن‌ خانم‌ها بسيار گشاد و بدقواره‌ بود. به‌ هرحال‌ بعد از دو سه‌ جلسه‌، لباس‌هايي‌ به‌ اندازه‌ خود دوختيم‌ و پوشيديم‌. در اين‌ روز هر يك‌ از ما با معلم‌ خود سوار هواپيمايي‌ ساده‌ شديم‌ و پرواز تفريحي‌ كوتاهي‌ انجام‌ داديم‌. هواپيماهاي‌ تمريني ‌آن ‌زمان‌
«تايگرموس‌» ناميده‌ مي‌شدند و روباز بودند، بطوري‌ كه‌ نيمي‌ از بدن‌ سرنشينان‌ از كابين‌ بيرون‌ بود و مربي‌ به‌ همراه‌ سرنشين‌ يا تعليم‌ گيرنده‌ با دو كمربند كه‌ از روي‌ شانه‌ها عبور مي‌كرد به‌ صندلي‌ خود بسته‌ مي‌شدند تا هنگام‌ پرواز و عمليات‌ آكروباتي‌ به‌ بيرون‌ پرت‌ نشوند.
يك‌ هفته‌ بعد از نخستين‌ پرواز تفريحي‌ ما برنامه‌ آموزشي‌ بطور جدي‌ دنبال‌ شد. هفته‌يي‌ دو روز راهي‌ دوشان‌ تپه‌ مي‌شديم‌. مربي‌ در قسمت‌ جلوي‌ هواپيما مي‌نشست‌ و تعليم‌گيرنده‌ پشت‌ سرش‌ قرار مي‌گرفت‌. چندي‌ بعد گروهي‌ افسر و درجه‌دار نيروي‌ هوايي‌ به‌ مربيان‌ اضافه‌ شدند. در مدت‌ كوتاهي‌ كه‌ پرواز تفريحي‌ انجام‌ مي‌شد سراپا شور و شوق‌ در من‌ بود و احساس‌ غرور مي‌كردم‌. هرگز آن‌ لحظات‌ را فراموش‌ نمي‌كنم‌.
پس‌ از سه‌ يا چهارهفته‌ پرواز تمريني‌ كه‌ انجام‌ داديم‌ به‌ من‌ اجازه‌ پرواز مستقل‌ دادند. در پرواز مستقل‌ تعليم‌گيرنده‌ در همان‌ جاي‌ سابق‌ خود يعني‌ پشت‌ خلبان‌ مي‌نشست‌، چون‌ تمام‌ دستگاه‌ها و فرمان‌ هواپيما كه‌ مقابل‌ خلبان‌ قرار داشت‌، جلوي‌ شاگرد هم‌ بود و او مي‌توانست‌ از آنها بطور يكسان‌ استفاده‌ كند. با اين‌ حال‌ بخاطر اينكه‌ خلبان‌ در كابين‌ نبود و تعادل‌ هواپيما به‌ هم‌ مي‌خورد يك‌ كيسه‌ شن‌ و ماسه‌ هم‌ وزن‌ خلبان‌ به‌ جاي‌ او گذاشته‌ مي‌شد.
تاريخ‌ شروع‌ كار من‌ پنج‌ مهر سال‌ 1318 بود و نخستين‌ پرواز مستقيم‌ 27 آبان‌ 1319انجام‌ شد. در اين‌ فاصله‌ هفته‌يي‌ دوبار تمرين‌ كوتاه‌ مدت‌ داشتم‌. علت‌ اينكه‌ تاريخ‌ نخستين‌ پرواز مستقل‌ خود را به‌ ياد دارم‌ اين‌ است‌ كه‌ همان‌ روز من‌ بهترين‌ لحظه‌هاي‌ زندگي‌ام‌ را سپري‌ مي‌كردم‌ و پشت‌ ديوان‌ حافظ‌ خود به‌ يادگار نوشتم‌ «پرشكوه‌ترين‌ روز براي‌ يك‌ خلبان‌، روزي‌ است‌ كه‌ اولين‌ پرواز آزادش‌ را انجام‌ دهد.»
پدرم‌ مردي‌ روشنفكر بود و در مورد پيشرفت‌هاي‌ زندگي‌ من‌ نه‌ تنها كارشكني‌ و بهانه‌جويي‌ نمي‌كرد بلكه‌ راهنماي‌ مورد اعتمادم‌ بود. در عوض‌ مادرم‌ از اينكه‌ به‌ فراگيري‌ فن‌ خلباني‌ پرداخته‌ بودم‌ سخت‌ در وحشت‌ بود. حتي‌ پدرم‌ به‌ من‌ گوشزد كرده‌ بود درباره‌ نخستين‌ روزي‌ كه‌ پرواز مستقل‌ دارم‌ چيزي‌ به‌ او نگويم‌.
راستش‌ خود من‌ نيز اطلاعي‌ از تاريخ‌ اولين‌ روز پروازم‌ نداشتم‌ و ضمن‌ تمرينات‌ متوجه‌ شدم‌ براي‌ اين‌ كار آماده‌ شده‌ام‌ و قرار است‌ بطور مستقل‌ پرواز كنم‌.
در پرواز مستقل‌ يك‌ ربع‌ روي‌ آسمان‌ بودم‌، اطراف‌ فرودگاه‌ را دور زدم‌ و دوباره‌ به‌ محل‌ سابق‌ فرود آمدم‌. همه‌ حاضران‌ متوجه‌ من‌ بودند كه‌ چگونه‌ برمي‌خيزم‌ و چطور هواپيما را كنترل‌ مي‌كنم‌، بخصوص‌ معلمانم‌ با دقت‌ و وسواس‌ خاص‌ تمام‌ حركاتم‌ را زيرنظر داشتند تا از درصد نتايج‌ تعليمات‌ آگاه‌ شوند. خوشبختانه‌ من‌ زحمت‌هاي‌ آنان‌ را بي‌ثمر نگذاشتم‌ و از آزمايش‌ سربلند بيرون‌ آمدم‌. در مرحله‌ پرواز آكروباتي‌ هنوز گرم‌ تمرين‌ عمليات‌ مختلف‌، مثل‌ غلت‌زدن‌ و معلق‌زدن‌ بودم‌ كه‌ وقايع‌ 20 شهريور اتفاق‌ افتاد و باشگاه‌ خلباني‌ براي‌ مدتي‌ از فعاليت‌ باز ماند. در اين‌ گيرودار ازدواج‌ كردم‌ و همراه‌ شوهرم‌ به‌ كرمانشاه‌ و همدان‌ رفتم‌.
يكي‌ از خاطراتي‌ كه‌ هرگز فراموش‌ نمي‌كنم‌ اين‌ است‌ كه‌ روزي‌ يكي‌ از خانم‌ها پرواز تمريني‌ داشت‌ و ساير هواپيماها نشسته‌ بودند. چشم‌ها به‌ پرواز اين‌ هواپيما دوخته‌ شده‌ بود. وقتي‌ هواپيما برخاست‌ صدايي‌ مهيب‌ در فضا پيچيد و من‌ متوجه‌ شدم‌ يكي‌ از چرخ‌هاي‌ آن‌ آويزان‌ است‌. همين‌ مساله‌ وحشت‌ عجيبي‌ بين‌ ديگر حاضران‌ ايجاد كرد و پرواز هواپيماها متوقف‌ شد. در همان‌ موقع‌ روي‌ «ني‌» كه‌ معمولا براي‌ تعيين‌ جهت‌ وزش‌ باد در فرودگاه‌ مي‌گسترانند يك‌ چرخ‌ گذاشتند تا خلبان‌ متوجه‌ شد حادثه‌يي‌ براي‌ چرخ‌ هواپيمايش‌ رخ‌ داده‌ است‌. بدين‌ ترتيب‌ معلم‌ هنگام‌ نشستن‌ متوجه‌ نقص‌ فني‌ هواپيمايش‌ شد و آنقدر در آسمان‌ گردش‌ كرد تا بنزين‌ تمام‌ شد. آمبولانس‌ و دو برانكارد هم‌ حاضر كرده‌ بودند تا اگر سرنشينان‌ هواپيما دچار حادثه‌ شدند فوري‌ به‌ بيمارستان‌ منتقل‌ شوند. در اين‌ ميان‌ حال‌ ما كه‌ شاهد ماجرا بوديم‌ ناگفتني‌ بود. وقتي‌ بنزين‌ هواپيما تمام‌ شد موقع‌ فرود چون‌ يك‌ چرخ‌ نداشت‌ به‌ اجبار با دماغ‌ به‌ زمين‌ نشست‌ و خوشبختانه‌ سرنشينان‌ آن‌ آسيبي‌ نديدند، فقط‌ قسمت‌ جلوي‌ هواپيما كمي‌ صدمه‌ ديد.
به‌ هرحال‌ ما كار دشواري‌ آغاز كرده‌ بوديم‌ و خوشبختانه‌ به‌ نتيجه‌ هم‌ رسيديم‌. من‌ هنوز هم‌ وقتي‌ هواپيمايي‌ در آسمان‌ مي‌بينيم‌ به‌ قول‌ معروف‌، هوايي‌ مي‌شوم‌ و از غرش‌ آن‌ لذت‌ مي‌برم‌.
البته‌ در شروع‌ كارم‌ با مشكلاتي‌ نيز روبرو شدم‌. مثلا بعضي‌ افراد ناشناس‌ به‌ پدرم‌ تلفن‌ مي‌زدند و به‌ دروغ‌ مي‌گفتند هواپيماي‌ دخترت‌ سقوط‌ كرده‌ است‌. در پاسخ‌ به‌ اين‌ محركها گاهي‌ عصباني‌ مي‌شدم‌ و به‌ پدرم‌ مي‌گفتم‌ چرا مرا وادار به‌ اين‌ كار كردي‌ و مشوقم‌ شدي‌ تا خلبان‌ شوم‌. ولي‌ او معتقد بود در ابتداي‌ هر كاري‌ مشكلاتي‌ وجود دارد و بايد با صبر و تلاش‌ با آنها مقابله‌ كرد.
آنچه‌ خوانديد تنها گوشه‌يي‌ از زندگي‌ پرفراز و نشيب‌ «عفت‌ تجارت‌چي‌» اين‌ زن‌ سختكوش‌ بود. وي‌ پسرش‌ «سينا فياض‌منش‌» را هم‌ تشويق‌ كرد در رشته‌ مهندسي‌ هواپيما تحصيل‌ كند و پسر به‌ دنبال‌ راه‌ مادر، مهندس‌ صنعت‌ هواپيماسازي‌ و فارغ‌التحصيل‌ يكي‌ از دانشگاه‌هاي‌ معتبر امريكا شد.
بانوي‌ پرواز ايران‌ در سالهاي‌ مياني‌ عمر به‌ ادبيات‌ فارسي‌ و شعرسرايي‌ رو آورد و در سال‌ 1337 خورشيدي‌، ديوان‌ «برگ‌هاي‌ پراكنده‌» را منتشر ساخت‌. دفتر زندگي‌ وي‌ پنج‌ سال‌ پيش‌ كه‌ 82 ساله‌ بود به‌ فاصله‌ تنها يك‌ روز پس‌ از مرگ‌ همسرش‌ بسته‌ شد/روزنامه اعتماد.

شهرنو

شهرنو

<< شروع < قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعد > آخر >>

نتایج 46 - 54 از 367

منوی اصلی

صفحه اصلی
مطبوعات و رسانه
مقالات و عناوین
برگ هایی از تاریخ تهران
تاریخ سکه
خرید کتاب
دانلود کتاب
کتاب‌های منتشر شده
ارتباط با مولف

جستجو
حاضرین در سایت
32 میهمان حاضرند
آمار بازدید ها
امروز55
دیروز196
تا کنون2196329
آمار سایت


تهران نامه

© Copyright 2008 DARIOUSH SHAHBAZI . All rights reserved.