سه شنبه 28 اسفند 1397

به پایگاه اینترنتی آثار تالیفی داریوش شهبازی خوش آمدید. تمامی مطالب این سایت تحت حمایت قانون « حقوق مولفين » میباشد. هرگونه سوء استفاده به هر شکلی يا انتشار مطالب در سایتها یا نشریات بدون کسب اجازه از مولف و بدون ذکر منبع اکيدا ممنوع است. استفاده از مجموعه مقالات بصورت یکجا ممنوع میباشد.

 

صفحه اصلی arrow مقالات و عناوین arrow تهران نامه، ویرایش

تهران نامه، ویرایش

 

تهران نامه ویرایش

- تمام کلمات جدا نوشته شود نظیر؛

این ها- آن ها- این که- آن که- این جا – آن جا- قزاق خانه- ضراب خانه- چنان که، به جز کلمات زیر.

- در بیشتر کلمات به جای همزه از یای فارسی استفاده می شود به جز کلمات زیر.

- در کلمات مختوم به‌های غیرملفوظ، در حالت مضاف، نوشته می شود: «خانهٔ من، نامهٔ او»

- آغا فقط برای احترام به زنان به کار می رود، بنا براین آقامحمدخان- آقا بهرام و ... نوشته می شود.

- اسامی اروپاییان و دیگر کلماتی که چند گونه متفاوت نوشته می شود، گونه منتخب در «تهران نامه» به قرار زیر است.

- قبل از که و واو موصول ویرگول نیاز نیست.

- مواردی که از اعداد استفاده نمی شود، ترتیب حروف ابجد به کار گرفته شود.

فهرست کلمات:

آب آلویی

آب باتری

آب پخش کن

آب پاش

آبجو سازی

آبخیز

آبدار

آبدزدک

آبدهی

آبدیدگی

آبراه

آبرفت

آبرنگ

آبرومند

آب زدایی

آبزن

آبزی آبزیان

آبسرد

آبشار

آبشخور

آبشر

آبکار

آبکش

آبکنار

آبگاه

آبگذر

آبگیر

آبگینه خانه

آب لمبویی

آبونمان

آبیار

آخورباشی آخورچی آخورسالار

آدلف

آریاییان

آسانسورچی

آسایشگاه

آستینچه

آسفالت کاری

آسمان غرمبه

آسیابچرخ

آشپزباشی

آفتاب گردانچی

آقچه

آمریکایی - آفریقایی

آقادایی

آقامحمدخان

آلومینیم

آماجگاه

آموزشکده - آموزشگاه

آموزشیار

آنچه

آهنگر

آیرودینامیک

آیفون

آینه

آیین

ابرویی

ابن الوقت

ابنای بشر

اتاق

اتراق گاه

اتکایی

اتو- اتوشویی

اجاره نامچه

احساس گرایی

احمقکده

احوالپرس

اخباریگری

اخلالگر

ادعایی

ارابه چی

ارادتمند

اراده وسایل جنگ (عراده واحد شمارش)

ارتدکس (تو)

اردیبهشت

ارزشمند

ارزشیابی

اروپایی

اره مویی

اسبچه

استانبولی پلو

استراحتگاه

اسطوقدوس

استون

اسرائیل

اس و قس

اشغالگر

اصلاحگر

اطفاییه

اقامتگاه

الهه

الوات

امامزاده

امانتکار

انچوچک

اندیشمند

انغوزه

انکرالاصوات

انیفورم

اوزالید

اوزون برون

اوساکریم

اوغور

اولتیماتوم

اورت

اهن و اهون

اهن و تلپ

اه و پیف

اه و تف

ایاق

ایده آل

ایده ئولوژی

ایلامیان

ایلچی

ایوانچه ایوانگاه

ایها الناس

باتری

بادامچه

بادرنجبویه

بازداشتگاه

باسلوق

باغشهر

باقی مانده

بلشویسم

بالطبع-  بالعکس – بالفرض- با لکل(یکسره- به طور کلی)

بالماسکه

بالن

با مسمی

بانکدار

بتکده بتگر

بتن آرمه

بته جقه

بچگانه

بحث و فحص

بخر و بفروش

بخشاییدن

بدآیین

بدرالدجی

بدمینتون

برانکارد

برانی

بزبچه

بزرگ راه

بزرگسال

بزنگاه

بزهکار

بشکوه

بعینه

بقچه

بلوار

بلهوس

بولدوزر

بنجل

بنچاق

بوالعجب بوالعجایب

بوداییسم

بوییدن

به استثنای ...

به انحای مختلف

بهایم

بهایی

به به کنان

به پیر به پیغمبر

به جرئت

به لیمو

بهورز

بهین بهینه

بیانگر بیان نامه

بیسکویت

بیق

بیکار

بیگاری

بینوا

بیهده- بیهوده

بیهش- بی هوش

پا به رکاب

پاتوق

پاتیل

پارادکس

پاسخ گویی

پاسدار

پاسگاه

پاقاپوق

پالایشگاه

پانسیون

پایتخت

پایگاه

پایین پاییدن

پترزبورگ

پترکبیر

پرتگاه

پرطمطراق

پرفسور

پرملات

پروتئین

پژوهشکده

پسغام

پلیور

پلیمر- پلی کپی

پناهگاه

پنگوئن

پولاک ادوارد

پولیش کار

پیرپاتال

پیزری

پیشباز

پیشنهاد

پیشوایی

پیمانکار

تاق

تاق و توق

تایب

تایید

تپق

تپل

تخارستان

تخت طاووس

تخریبچی

ترخینه

تسوج

تشتچه

تشکچه

تلنگر

تمغا

تنبورنواز

توافق نامه

توس

توقفگاه

تهماسب

تهمورث

تهی دست

تیار

جرایم

جزایی

جزء

جزئی

جقجقه

جغوربغور

جقه

جکسن

جلمبر

جنایی

جنگلبان

جیغ جیغو

چاییدن

چرایی

چرت قوز

چقر

چقرمگی

چقاله بادام

چلویی

چندرغاز -شندر غاز

حوایج

حیص و بیص

خاکشیر

خالصه جات

خان دایی

خانم رییس

ختمی

خداییش

خرابکار

خرسنبگ

خروخر

خلایق

خوش ذایقه

دانشسرا

دانشکده

دانشگاه

داوود

دایر

دایره

دایم

دایی قزی

درق و دروق

دروویل سرهنگ

دمبلیچه

دموکرات دموکراسی

دم گل

دوستعلی

دوقورت و نیم

ذاق و ذوق

ذایقه

ذخایر

ذق ذق

ذیحجه

ذیقعده

راپرت

راستگو

رختکن

رسوایی

رو به رو

روزنامه جات

رماتیسم

رومانف

ریخت و پاش

رئیس

زا به راه

زاق وزوق

زاید

زایده

زائر

زقنبود

زق زق

زلم زیمبو

زولبیا

زنجبیل

زیگزاگ

سارافن

ساعتچی

سال خوردگی

سالروز

سالگشت

سالمند

سانسون

سپور

سرتق

سگ مذهب

سگ مسب

سلایق

سندرم

سنفونی

سنگ پا

سنگ دل

سیاستمدار

سیرمونی

سئوال

شاه پسند

شستشو

ششلول بند

شعایر

شیدایی

شیوایی

شی ای

صاحبقران

ضجه مویه

ضرایب

ضربدر

طاووس

طایر

طایفه

طرایق

طمطراق

طوقدار

عراده واحد شمارش اراده وسایل جنگی

عیالمند

عیالوار

فایق

فضایل خوانی

فواید

فووریه دکتر

قاتق

قاتی پاتی

قارقارک

قازیاقی

قاق

قاقاله خشکه

قال گذاشتن

قان و قون

قایل

قایم باشک

قایم مقام

قراقروت

قرائت

قرچ

قرقر

قروچ قروچ

قزن قفلی

قشه رعشه

قل قل

قلقلک

قلفتی

قنبرک

قمپز

قمیش

قوقولی قوقو

کاکائویی

کائوچویی

کلاشینکف

کلنل

کوفته قلقلی

کانگ فو

کهنسال

گارسن

گازوئیل

گالن

گراییدن

گریبایدف

گفتگو

گل بته

گلخانه

گوشتالود

گندله سازی

گیربکس

لامسب

لطایف

لک و پک

لمبر

لوایم

لولوخرخره

مادمازل

ماراتن

مارکف

مامایی

مائو

مزقانچی

ملات

منوپل

منوکسید

منولوگ

موسیو

میراخور

نایل

نایین

نگهدار

نوآیین

واتسن انگلیسی

واگن

وسایط

وسایل

وغ وغ

ویدئو

ویلسن

ویلن

هارت و پورت

هایل

هجده

هرهری مذهب

هفت خان

هفت خوان

هفت صدم

هفت صد

هلک و هلک

هم آغوش

هم آوا

هماهنگ

همبستگی

هم تراز

همخو

همخوابگی

همدرد

همدست

همدم

همراز

همراه

همرنگ

همزاد

همزن

همساز

همسال

همسایه

همسر

همسو

همشیره

همقد

همکار

همکف

همگام

همگن

همگون

همنام

همنوع

هموار

هیئت دولت

یاردانقلی

یدکچی

یقلاوی

یکباره

یک بار

یک پارچه سازی

یکتا

یکسره

یکمین

یکهو

ییلاق نشین

 

 

 

 

 

 

 

 

منوی اصلی

صفحه اصلی
مطبوعات و رسانه
مقالات و عناوین
فرهنگ تاریخ تهران
برگ هایی از تاریخ تهران
تاریخ سکه
پیشینه تهران قدیم
تهران امروز
گالری
ارتباط با مولف
خرید کتاب
دانلود کتاب
کتاب‌های منتشر شده

جستجو
حاضرین در سایت
38 میهمان حاضرند
آمار بازدید ها
امروز188
دیروز306
تا کنون2155974

تهران نامه

© Copyright 2008 DARIOUSH SHAHBAZI . All rights reserved.