يكشنبه 17 اسفند 1399

به پایگاه اینترنتی آثار تالیفی داریوش شهبازی خوش آمدید. تمامی مطالب این سایت تحت حمایت قانون « حقوق مولفين » میباشد. هرگونه سوء استفاده به هر شکلی يا انتشار مطالب در سایتها یا نشریات بدون کسب اجازه از مولف و بدون ذکر منبع اکيدا ممنوع است. استفاده از مجموعه مقالات بصورت یکجا ممنوع میباشد.

 

صفحه اصلی arrow  تاریخ سکه

تاریخ سکه

تاریخ سکه ( در دوران قاجار ) :

 
3031

این کتاب در سال 1368 تالیف شد اما چاپ اول آن در سال 1380 وچاپ دوم در سال 1386 اتفاق افتاد.

پیدایی سکه از بزرگترین پدیده های بشری و سکه شناسی از شاخه های مهم باستان شناسی است که بشر توانسته است به کمک آن بسیاری از ابهامات تاریخی را روشن سازد.

سکه به لحاظ شناساندن اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حکومت های گذشته و مواردی مانند خط ،هنر، نقاشی ،تزیین و نمایش پوشاک مردم وپادشاهان و حتی مراسم برگزاری جشن ها و سوگواری ها و غیره نیز از اهمیت فراوانی بر خوردار است.

در این کتاب خواننده با پیشینه ای از سکه ،پول کاغذی،مدال،ضرابخانه،نقوش وتصاویرسجع ،خط و عدد تاریخ بر سکه وانگ جدید وعیار و ارزش سکه ونیز سکه های رایج در چند قرن اخیر در ایران و سکه های پادشاهان قاجاریه در پنج فصل و یازده بخش به شرح پایین آشنا می شود :

فهرست مطالب

مقدمه.............................................................................................................صفحه 11

فصل نخست

بخش یکم

1. سکه........................................................................................................صفحه 13

2. سکّه شناسی....................................................................................................15

3. پول...................................................................................................................16

4. پیدایش سکّه........................................................................................................18

بخش دوم

1. سکّه در ایرلن.............................................................................................صفحه21

2. روش سکّه زدن...................................................................................................26

3. پول کاغذی الف) چاو. .........................................................................................26

ب) اسکناس........................................................................................28

4. واحد پول...........................................................................................................30

5. مدال...............................................................................................................30

فصل دوم

بخش یکم

1. ضرابخانه...................................................................................................صفحه32

2. اداره ضرابخانه..................................................................................................34

3. نام ضرابخانه.....................................................................................................35

بخش دوم

1. سکه های تقلبی..........................................................................................صفحه 39

2. سکه های زرین...................................................................................................41

3. سکه های سیمین.................................................................................................41

4. سکه های مسین...................................................................................................42

فصل سوم

بخش یکم

1. تصویر پادشاهان بر سکه ..............................................................................صفحه45

2. علامت شیرو خورشید بر سکه ...............................................................................48

3. نقش حیوانات بر سکه ..........................................................................................52

4. نقش اجرام آسمانی بر سکه ....................................................................................53

5. . تزئینات گیاهی بر سکه ......................................................................................54

بخش دوم

1. سجع در سکه............................................................................................صفحه 57

2. .خط در سکه......................................................................................................60

3. تاریخ در سکه ...................................................................................................62

بخش سوم

1. علامت مخصوص.......................................................................................صفحه 64

2. . انگ جدید یا سور شارژ.......................................................................................64

3. پول زنده و مرده .................................................................................................66

4. عیار و بار ........................................................................................................66

5. ارزش سکه........................................................................................................66

فصل چهارم

بخش یکم

1. نام گذاری سکه .........................................................................................صفحه 68

2. وزن سکه..........................................................................................................68

3. واحدهای وزن:تسوی ،حبه،سیر،مثقال،من،نخود..........................................................69

بخش دوم

1. اشرفی....................................................................................................صفحه 74

2. با جاقلی............................................................................................................76

3. باش آچیق..........................................................................................................76

4. بیستی...............................................................................................................77

5. پاپاسی.............................................................................................................77

6. پاپتی................................................................................................................78

7. پشیز................................................................................................................78

8. پناه آبادی ..........................................................................................................78

9. پول.................................................................................................................81

10. .تنبل.................................................................................................................82

11. تنگه.................................................................................................................82

12. تومان...............................................................................................................83

13. .جندک..............................................................................................................85

14. .دانک...............................................................................................................85

15. .درهم...............................................................................................................86

16. دینار.................................................................................................................88

17. ریال.................................................................................................................93

18. شاهی................................................................................................................94

19. صنار...............................................................................................................96

20. عباسی..............................................................................................................97

21. غازی بیکی........................................................................................................98

22. .فلوس...............................................................................................................99

23. قران...............................................................................................................101

24. قمری........................................................................................................... 104

25. کشورستانی......................................................................................................105

26. کلوار..............................................................................................................105

27. کیسه...............................................................................................................105

28. لاری..............................................................................................................105

29. محمدی............................................................................................................106

30. محمودی..........................................................................................................107

31. نادری.............................................................................................................108

فصل پنجم

بخش یکم

1. آقا محمد خان...........................................................................................صفحه 109

2. فتحعلی شاه......................................................................................................121

3. محمد شاه........................................................................................................137

4. ناصرالدین شاه .................................................................................................146

5. مظفرالدین شاه..................................................................................................161

6. محمد علی شاه..................................................................................................167

7. احمد شاه.........................................................................................................171

بخش دوم

1. محمد حسن خان........................................................................................صفحه 176

2. حسین قلی خان جهانسوز......................................................................................181

3. جعفر قلی خان ..................................................................................................182

4. عباس میرزا.....................................................................................................183

5. حسین علی میرزا...............................................................................................185

6. علی میرزا.......................................................................................................186

7. حسن خان سالار...............................................................................................187

8. سالار الدوله ....................................................................................................188

فهرست اسناد ومدارک..........208-189

 

 

منوی اصلی

صفحه اصلی
مطبوعات و رسانه
مقالات و عناوین
برگ هایی از تاریخ تهران
تاریخ سکه
خرید کتاب
دانلود کتاب
کتاب‌های منتشر شده
ارتباط با مولف

جستجو
حاضرین در سایت
6 میهمان حاضرند
آمار بازدید ها
امروز400
دیروز480
تا کنون2430731

تهران نامه

© Copyright 2008 DARIOUSH SHAHBAZI . All rights reserved.