چهارشنبه, 30 خرداد 1403

اسلام یوسف خان مسیحی

اشتراک‌گذاری این مطلب: WhatsappTelegram
اسلام یوسف خان مسیحی

یوسف خان ارمنی که در مدرسه دارالفنون طهران بعضی علوم آموخته و پس از آن برای سیاحت به شهر ارومیه رفته و در منازل تجسس مذاهب می‌نمود تا در شهر ارومیه به منزل آقا سید آقا که از عرفا است رفت. چون آثار شریعت را از آن محفل شرافت نگریست با میل خاطر مسلمان شد و آداب مذهب اسلام را فرا گرفت / مرآت‌الوقایع، سال 1314قمری، ص89.

واقعه در قزوین

در ماه شوال زنی در قزوین هنگام زادن فوت می‌شود. شکمش را پاره کرده طفل را صحیح و سالم بیرون آورده به دایه سپردند. / ص136.

بیشتر بخوانید: