شنبه, 26 خرداد 1403

باغ امين‌الضرب (3)

اشتراک‌گذاری این مطلب: WhatsappTelegram
باغ امين‌الضرب (3)

زمانی مالكیت باغ اكبر‌آباد واقع در جنوب غربی باغ ِشاه از ورثه غلام حسین هراتی به حاج حسین امین‌الضرب منتقل شد و از این جهت این باغ هم پس از آن تاریخ مدت‌ها به باغ حاج امین‌الضرب مشهور گردید كه شرح آن در آبادی اكبر‌آباد خواهد آمد و …

بیشتر بخوانید: