شنبه, 25 فروردین 1403

تکیه عباس‌آباد

اشتراک‌گذاری این مطلب: WhatsappTelegram
تکیه عباس آباد

این تكیه به پلاك 2714 واقع در بخش 8 آخر بازار عباس‌آباد كه رقبات هفتگانه ذیل وقف بر تعزیه و مصارف تكیه مزبور و كلاً واقع در بخش مزكور و واقف كلیه آنها حاج عباس است. به سال 1207 قمری، شش باب دكان به پلاك‌های 2715 و 2720 یك دانگ و نیم حمام به پلاك 2951 كه فعلاً به صورت باغچه و قهوه‌خانه در آمده و به مساحت 400 مترمربع در فهرست اوقاف نقل شده است.

و ...

بیشتر بخوانید: