سه‌شنبه, 08 خرداد 1403

سالشمار زندگی صادق هدایت

اشتراک‌گذاری این مطلب: WhatsappTelegram
سالشمار زندگی صادق هدایت

سالشمار زندگی صادق هدایت:

 • ٢٨ بهمن تولد ١٢٨١
 • ١٢٨٧ ورود به مدرسه علمیه
 • ١٣٠٢ نگارش انسان و حیوان، مقدمه بر رباعیات خیام
 • ١٣٠٥ عزیمت به بلژیک و بعد فرانسه
 • ١٣٠٦ انتشار فواید گیاهخواری (برلن)
 • ١٣٠٩ بازگشت به ایران، انتشار زنده به گور، نگارش بوف کور، پروین دختر ساسان، استخدام در بانک ملی
 • ١٣١٠ سایه مغول در مجموعه «انیران»
 • ١٣١١ اصفهان نصف جهان، سه قطره خون، استخدام در اداره کل تجارت
 • ١٣١٢ سایه روشن، علویه خانم، نیرنگستان، افسانه آفرینش (پاریس)، مازیار (با م. مینوی)
 • ١٣١٣ وغ وغ ساهاب (با م. فرزاد)، ترانه‌های خیام
 • ١٣١٥ استخدام در شرکت کل ساختمان ایران، سفر به هند، بوف کور (بمبئی)
 • ١٣١٦ بازگشت به ایران و اشتغال در اداره راه
 • ١٣١٧ اشتغال در اداره موسیقی ملی
 • ١٣١٨ عضویت در هیأت تحریریه مجله موسیقی، گجسته ابالیش
 • ١٣٢٠ دانشکده هنرهای زیبا، انتشار بوف کور (تهران) (تاریخ انتشار بوف کور را برخی 1315 و دسته‌ای 1309 نوشته‌اند)
 • ١٣٢١ سگ ولگرد
 • ١٣٢٢ گزارش گمان شکن، کارنامه اردشیر پاپکان
 • ١٣٢٣ ولنگاری، زند و هومن یسن
 • ١٣٢٤ حاجی آقا
 • ١٣٢٧ پیام کافکا
 • ١٣٢٨ شرکت در کنگره جهانی صلح
 • ١٢ آذر انتشار مسخ، عزیمت از تهران به فرانسه ١٣٢٩
 • ١٩ یا ٢٠ فروردین مرگ ١٣٣٠

منبع: نشر سیمرغ تهران، ١٣٧٢

بیشتر بخوانید: