شنبه, 25 فروردین 1403

قیمت‌ها در ادوار گذشته

اشتراک‌گذاری این مطلب: WhatsappTelegram
قیمت‌ها در ادوار گذشته

غنیمت شمار این گرامی نفس / که بی‌مرغ قیمت ندارد قفس / سعدی

در بخش شمالی ایران نسبت منافع انگلیس، 1، فرانسه، 3، روسیه، 5 و در قسمت جنوبی ایران انگلیس، 5، فرانسه، 3، روسیه، 1 باشد / یادداشتی که در رابطه با خط آهن ماوراء ایران 1913م. است نقل در تاریخ اقتصادی ایران، ص241.

بهای چیزی، ارزش، / فرهنگ معین.

بهای کالا / آنندراج.

ارزش هر چیزی / ناظم‌الاطباء.

در شرع چیزی را گویند که تحت ارزیابی درآید / کشاف / لغتنامه.

قیمت هر آدمی به قدر همت اوست / امثال و حکم، از شیخ ابواسحاق ابراهیم.

 

در عصر قجر:

هر پوند انگلیس = 5 دلار = 10 روبل = 20 مارک = 25 فرانک است / تاریخ اقتصادی ایران، چارلز عیسوی، ص بیست.

در سده هفده میلادی کل صادرات ایران بین یک تا دو میلیون لیره بر آورد شده، رقمی که قابل مقایسه با پنج میلیون لیره صادرات انگلیس و ولز در سال 1688م. و همین طور با صادرات فرانسه چهار میلیون و هشتصد هزار لیره در سال 1715م. است / تاریخ اقتصادی ایران، ص16.

قیمت هر پوند استرلینگ در 1809م. 11 قران در 1815 م.، 13/3 قران در 1817 م.، 17 قران در 1825 م. به 17/6 و در 1839 م. به 20 قران و در 1848 م. به 22 قران و در 1866 م. به 24 قران در 1870 م. به 26 قران، در 1877 م. به 29 قران و در 1884 به 31 قران، در 1892 م. به 36 قران، 1894 م. به 50 قران، سال 1903 م. به 55/7 قران، در 1904 م. به 64 قران، در سال 14-1913 م. در تهران به 55 قران رسید / تاریخ اقتصادی ایران، ص541.

پیش از صفویه یک تومان = 10 قران = 10000 دینار برابر 5000 لیره بود. در عصر صفویه تومان دیگر 10000 دینار طلا نبود بلکه یک تومان معادل با 50 عباسی بود و ارزش آن 3 لیره و 7 شیلینگ بود و در سال 1678م. یک تومان به 2 لیره و 6 شیلینگ رسید و زمان نادرشاه ارزش تومان به 1 لیره و 18 شیلینگ رسید. سر جان ملکم در تاریخ ایران در 1815م. ارزش یک تومان را 1 لیره نوشته است / همان، ص545.

 

صفویه:

صادرات ابریشم ایران به اروپا (1620م.) 1350000 پوند

پیترو دلا واله در 1620م. می‌نویسد در اصفهان 5 یا 6 مرغ یک پیاستر ارزش دارد.

الئاریوس در 1637 درآمد مملکت را 20000000 فلورین و شاردن در 1672 آن را 700000 تومان یا 1631000 لیره ارزیابی کرده و می‌گوید شاه روزانه 1200 تومان دریافت می‌کند و 1000 تومان خرج می‌کند.

 

نادرشاه

نادرشاه در سال 1730م. قشون بیگانه را از ایران راند و فتوحاتش با تسخیر دهلی و با حدود 700 تا 800 میلیون روپیه (70 تا 80 میلیون لیره) تالان به اوج رسید / لکهارت، نادرشاه، ص156.

 

فتحعلی شاه

در گیلان هر سال 40000 من شاهی ابریشم که هر من آن حدود 15 پوند است عمل می‌آید هر من آن نوع اول 9 تا 10 تومان و نوع دوم 6 تا 7 تومان و نوع سوم 3/5 تا 4/5 تومان است / گزارش اوزلی به هیات مدیره، 1812م. تاریخ اقتصادی ایران، ص356.

«... در تهران میرزا تقی است که لقب ملک‌التجار دارد. احتمالا میزان ثروت او به 30000 تومان سر می‌زند. ولی مردم اعتبار او بیش از 50000 تومان است ...» / گزارش ژنرال گاردان فرانسوی به وزیر امور خارجه، 1818م.

فریزر انگلیسی در صفحه 290 کتاب خود کل صادرات ایران را در سال 1820 تا 1821م. قریب به 1225000 لیره بر آورد کرده است.

در آمد دولت در 1826م. / 2461000 تومان و در 1869 به 4912000 تومان بالغ شد.

 

محمد شاه

در سال 44-1843م. واردات کالا‌های اروپایی از طریق تبریز بالغ بر 4391 بار اسب (8782 عدل) حدود483000 تومان شد / تاریخ اقتصاد ایران، ص177.

در سال 45-1844م. کالای وارداتی از اروپا 408912 یا 185869 لیره می‌شد و کالای وارده از روسیه 109000 لیره بود.

در آمد شیلات (سال 1259ق.) 6500 تومان

دستمزد (1840م.) روزانه یک نفر استاد کار یک قران و 12 شاهی تا سه قران و 13 شاهی است.

دستمزد یک نفر کارگر غیر متخصص 1/2 تا 3/4 قران (دو برابر هزینه خوراکش) است / تاریخ اقتصاد ایران، ص59.

در سال 1845م. در تبریز قیمت گندم نان هر من 1000 مثقالی 5 شاهی ... که این کالا بسیار ارزان بوده است / تاریخ اقتصاد، ص532.

 

ناصرالدین شاه

در سال 1847 در تبریز گندم هر خروار 100 من تبریز یا حدود 650 پوند 26 قران و 13/5 شاهی.

برنج هر من ری یا 26 پوند یک قران و 18 شاهی تا 3 قران و 8 شاهی. در آمل هر 30 من تبریز برنج 5 تا 8 قران.

گوشت گوسفند هر من تبریز یک قران و 3 شاهی.

پنبه هر من ری 6 قران و 10 شاهی تا 7 قران. سی سال بعد ترقی سریع قیمت‌ها در آذربایجان بود.

در بین سال‌های 55-1854 و 1861 به ترتیب زیر افزایش یافته است: نان 100 درصد، گوشت 140 تا 200 درصد، برنج 144 تا 154 درصد، مرغ 277 تا 357 درصد، تخم‌مرغ 50 درصد، کره 25 درصد، شیر 20 درصد، زغال 75 درصد / گزارش کنسول انگلیس، 1860م.

5 قران مالیات از هر بار اسبی که وارد تبریز می‌شود (1851م.)

هر بار اسب پنبه که از انگلیس به ایران وارد می‌شود سی تومان ارزش دارد و بایست 5 قران مالیات بدهد.

ص279 آدمیت ...

درآمد شاه (1868م.) 4361660 تومان = 1744664 لیره

کل درآمد ایران 4912500 تومان = 1965000 لیره / تاریخ اقتصاد ایران، ص42.

 

ارقام درآمد خالص نقدی ایالات که پس از کسر مخارج ایالتی به خزانه پرداخت گردیده است:

 • خراسان 227000 تومان
 • آذربایجان 620000 تومان
 • استرآباد 23000 تومان
 • مازندران 102000 تومان
 • گیلان 238000 تومان
 • کرمان 101000 تومان
 • اصفهان 332000 تومان
 • همدان 65000 تومان
 • کرمانشاه 79000 تومان
 • فارس 403000 تومان
 • لرستان و خوزستان 130000 تومان
 • کردستان 32000 تومان
 • یزد 73000 تومان
 • تهران و حومه 122000 تومان
 • قزوین و خمسه و گروس و طارم و طالقان 132000 تومان
 • عراق مرکزی (کاشان و قم و گلپایگان و ساوه و ملایر و غیره) 312000 تومان
 • جمع 2991000 تومان

 

ارقام مواجب و مستمری‌ها به استثنای بودجه نظام (سال 1268ق.)

 • صدراعظم 42000 تومان
 • شاهزادگان و خاندان سلطنت 257126 تومان
 • اشراف و اعیان 98276 تومان
 • ارباب قلم 18110 تومان
 • علما و سادات و ملایان 4110 تومان
 • اطبا و شعرا و مترجمان و غیره 18843 تومان
 • کارکنان اصطبل و مهتران 17540 تومان
 • خان‌های دودمان قجر 21302 تومان
 • پناهندگان گرجستان و ارمنستان و هرات 77597 تومان
 • اشیک آقاسی و آجودان‌های حضور 18428 تومان
 • کارکنان دیوان خانه (عدلیه) 2746 تومان
 • معلمان و کارکنان دارالفنون 7750 تومان
 • دلقک‌های شاه 9640 تومان
 • غلام پیشخدمت‌ها و پیشخدمتان مخصوص و گارد شاهی 103584 تومان / امیرکبیر و ایران، ص279.

 

درآمد شیلات (1267ق.) 25000 تومان

رقم صادرات ایران (1267ق.) 2000000 تومان / امیرکبیر و ایران، ص407

 

«... در آمدی که به صورت جنسی عاید می‌شود (1868م.)

 • 247000 خروار گندم و جو به ارزش494000 تومان
 • 8500 خروار برنج به ارزش 25500 تومان
 • 75 خروار کاه به ارزش 300 تومان
 • 71 من ابریشم به ارزش 1790 تومان
 • جمع 550840 تومان = 220336 لیره

کل درآمد ایران به نقد و به جنس 1965000 لیره ...» / تاریخ اقتصادی ایران، ص42.:

 • لیره انگلیس (1267ق.) 2 تومان
 • درآمد ایران (1267ق.) 3000000 تومان
 • عایدی کل دیوان 3257677 تومان / الماثر والاثار، ص242.
 • مالیات هر جریب زمین برنج و تنباکو و نیشکر کاری و توتستان 15ریال
 • مالیات هر گوسفند و بز 0/75 ریال
 • مالیات هر خر و گاو 1 تومان / لیدی شیل، ص388.
 • مالیات هر خانوار سالی 1 تومان

منبع، مالیات جمع‌آوری شده از املاک تیولی و خالصه‌جات هم از دیگر منابع تأمین هزینه سربازان از جمله حقوق آنها بود. برای آگاهی بیشتر از میزان مواجب دریافتی نظامیان، طوماری در اسناد موجود است که مربوط به فوج زنگنه خراسان می‌باشد. در این سند ضمن درج اسامی صاحب منصبان و سربازان، میزان مواجب دریافتی آنها را با رعایت سلسله مراتب نظامی و در نظر گرفتن نشان‌های افتخار در سه ماهه اول سال 1281 ق آورده شده که شرح آن به قرار ذیل است: (آرشیو اسناد آستان قدس رضوی، سند شماره 92863)

محمدرضاخان سرتیپ فرمانده فوج 129 تومان و 800دینار / یاور (سرگرد) 30 تومان / مشرف 60 تومان / آجودان (بانشان طلا) 15 تومان و 300دینار / بیرقدار9 تومان و 500دینار / تحویلدار7 تومان و 125دینار / ماجور 5 تومان و 9375دینار / وکیل باشی (نشان نقره) 4 تومان و3700 دینار / بیک زاده 4 تومان و 1500 دینار / وکیل بیرق 2 تومان و 2500دینار / شیپورچی (نشان نقره) 2 تومان و 9450دینار / نی زن باشی 2 تومان و 9450دینار / طبال باشی 3 تومان و 3250دینار / سلطان (سروان) 14 تومان و 2500دینار / نایب اول 7 تومان و 1250دینار / نایب دوم 4 تومان و 1250دینار / سرجوخه 2 تومان و بقیه نفرات (سربازان عادی) 1 تومان و 1500دینار.

 

«... گاهی یک خبر عجیب که از کاخ سلطنتی سرچشمه می‌گیرد از ابتدا تا انتهای بازار دهان به دهان می‌گردد: اعلیحضرت به بازار می‌آیند! آنگاه شاهنشاه در حالی که درباریان و ملتزمین زیادی دور و برش را گرفته‌اند به چپ و راست گشتی می‌زند و رای مبارکش به سوی مغازه‌ای متمایل می‌شود و از صاحب مغازه می‌خواهد که با شاه شریک شود. صاحب مغازه با کمال اشتیاق می‌پذیرد، بعد اعلیحضرت دستور حراج می‌دهد. درباریان و اشخاص ثروتمندی که همراه شاه هستند برای اینکه نظر مبارک شاهانه را بیشتر به سوی خود جلب کنند با شور عجیبی در بالا بردن قیمت‌ها با هم رقابت می‌کنند و آن زمان است که یک کالای تجملی که سه یا چهار فرانک بیشتر قیمت ندارد به مبلغ هزار یا دو هزار فرانک به فروش می‌رسد و خریدار هم حتما ً باید پول نقد بپردازد. وقتی تمام اجناس مغازه به فروش رسید، شاه با شریک یکروزه‌ی خود تسویه حساب می‌کند؛ به این صورت که سه چهارم مبلغ عایدی را به جیب مبارک می‌گذارد و یک چهارم را به صاحب مغازه می‌دهد و آن وقت خوشحال و‌ تردماغ به کاخ مراجعه می‌کند ...» / سفرنامه‌ی اورسل صص ١٤٠ و ١٤١.

درآمد دولت در 1869م. به 4912000 تومان و در سال 1876 به 4750000 تومان و در 1886 به 5500000 رسید / پرسیا Persia ج2، ص81 تا 480.

حقوق شاهزادگان و وزرا و مستخدمین 725000 تومان و مستمرات روحانیون و سادات 250000 تومان و هزینه شخصی شاه 500000 تومان / همان.

دستمزد کارگر 8 تا 10 شاهی و نجار و بنا 2 قران (گزارش دبلیو ابوت 1872م.)

در سال 1878م. کنسول بریتانیا نوشت: در هندوستان درآمد دهقانان سالانه دو لیره و در گیلان 5 تا 9 لیره است ... گوشت گوسفند هر پوند 3 دینار و گوشت گاو یک و نیم دینار است ...

گوردن برای سفارت انگلیس در سال1890م. گزارش داد: دستمزد کارگر یک قران است ... / تاریخ اقتصاد ایران، ص59.

در سال 1872 نان هر 10 پوند 1 قران و 8 شاهی گوشت گاو 2 قران و 1 قران و 4 شاهی برنج 3 قران 10 شاهی گوشت گوسفند 5 قران.

در رشت قیمت هر راس گوسفند در 1874 از 7 قران به 50 قران در سال 1897 قیمت یک راس گاو از 50 قران به 160 قران رسید

یک زمانی یک جعبه تریاک ایرانی در چین از 280 دلار تا 350 دلار ارزش داشت در سال 1879 تریاک ایرانی مورد درخواست هنگ‌کنگ جعبه‌ای 450 دلار تا 520 دلار ارزش داشت و سال گذشته 539 دلار فروش رفته.

قیمت تریاک خالص در بازار ایران هر من شاهی 30 تومان است.

قیمت یک من پنبه 5 قران و 5 شاهی است.

در سال 1881م. صادرات روسیه به ایران کلا 3/9 میلیون روبل شده بود. در خلال همین سال امتعه اروپایی به ارزش 7/8 میلیون روبل بود (مقایسه کنید با 100000 روبل تا سال 1865 م.) / انتنر، ص22.

یک رعیت فقیر سالانه حدود 60 قران نقدا به دولت می‌پردازد / گزارش درباره بوشهر، 1880م.، ج73، ص55.

در شیراز روستایی که اراضی آن برای کشت 18000 تا 20000 من گندم مساعد باشد 60000 قران ارزش دارد / همان.

قیمت 40 راس گاو نر از 30 تا 100 قران در نوسان است.

حد متوسط نرخ کرایه از طرابوزان به تبریز برای سه سال 1891 تا 1893م. 113 قران (4/42 پوند) در هر قطار و برای مدت سه سال 1900 تا 1902م. 205 قران (4/36 پوند) / یادداشت درباره آذربایجان، 1885م.

«... ثروت حاجی محمد حسن امین‌الضرب در سال 1896م. 25 میلیون تومان سر می‌زند / آترپت، ص138 نقل در تاریخ اقتصاد ایرانفص63.

گزارشی که نیکولاس از سفارت فرانسه در سال 1888م. عرضه کرده؛ درباره معدن فیروزه نیشابور ... این معادن در سال 1882 به چهار نفر ایرانی اجاره داده شده سالانه 18000 تومان ... دویست کارگر به کار گرفته شده هر کارگر روزی 5 قران و هر تراشکار 2 قران مزد می‌گیرد / کرزن، ج 1، ص65 تا 264.

اگر بگویم که روی هم رفته در سراسر سلطان‌آباد قریب به 3000 کارگاه کار می‌کند محصول سالانه آن‌ها 5000000 قران است ... / تاریخ اقتصادی ایران، ص474.

قیمت هر کیلو شکر 5 قران است

نفت سفید از باکو به رشت و تهران می‌رسید. هر لیتر 5/15 قران است / همان منبع.

در 1899م. در تهران هفده تاجر شرکتی تاسیس کردند با سرمایه یک میلیون تومان .... / تاریخچه سی‌ساله بانک ملی ایران، ص52.

 1. بهای روزنامه ده شاهی بود و در آن روزگار که یک من گوشت، یک قران می‌ارزید، هر شماره‌اش برابر نیم من گوشت بها می‌داشت؛ از این‌رو عامه مردم توان خرید آن را نمی‌داشتند. همچنین اینکه پخش‌کنندگان روزنامه نیز چشم داشتند که از این راه درآمدی به دست آورند، قیمت تمام‌شده روزنامه را برای مردم بالاتر می‌برد. در عین حال، چنانچه در صفحه‌ی اول شماره‌ی نخست روزنامه آمده‌است: «دولت علیه، اعضای دولت، صاحب‌منصبان و رعایای صادق را موظف کرده بود تا این روزنامه را بخرند»؛ و بدین ترتیب، در عمل، نخستین روزنامه در ایران ویژه و از آن خواص می‌شد.

۲. حکومت خودکامه ناصری، لحن نوشتار روزنامه را - از همان آغاز و در زمان خود امیرکبیر هم - دچار چاپلوسی بسیار کرده بود، چنانکه از شش صفحه روزنامه، یک صفحه و نیم آن به اخبار و جزئیات کارهای ناصرالدین شاه می‌پرداخت و این کار را با آنچنان تملق و گزافه‌گویی‌ای انجام می‌داد که حتی تغییرات جوی و گرم شدن هوا را نیز به «یمن وجود مبارک» ربط می‌داد، برای نمونه در شماره‌ی سومش چنین آمده‌است: «از یمن طالع فیروزی مطالع و اقبال بیهمان سرکار اعلیحضرت پادشاهی هوای دارالخلافه طهران در این اوقات به طوری خوب و خوش می‌گذرد که برف به آن شدت در سه چهار روزه به کلی از اطراف و حول و حوش رفت.»

 

تقریبا همه کدخداهای دهات سیستان دارای یک نفر کنیز و یک غلام است. قیمت یک غلام جوان در سیستان 50 تا 80 تومان است / دکتر میللر نقل در کاظم زاده، ص412.

در 1890م. کرایه درشکه تا شمیران 4 قران داخل شهر2 قران و ده شاهی و بیرون شهر 3 قران / شهر‌های ایران، لاکهارت،

قیمت توتون سیگار در سال 1891م. هر من تبریز 3/98 قران و در 1894م. 2/90 قران است.

پوست روباه از 5 تا 10 قران است. پشم هر گوسفند سالانه 4 قران. گندم 550 خروار 2500 تومان جو 250 خروار 500 تومان پنبه 75 خروار 750 تومان یونجه 200 خروار 200 تومان تریاک 1 خروار 1000 تومان / تاریخ اقتصادی ایران، ص391.

در سال 1898م. در تهران هر من تبریز نان یک قران و 7 شاهی یا حدود 500 در صد بیش از قیمت سال 1847 ارزش داشت. هر سیر گوشت گاو 18 شاهی یا حدود 300 در صد نسبت به همان سال بوده است / لورینی، ص392.

اعتمادالسلطنه قیمت یک بطری شراب بردو را که برای ناصرالدین شاه خریداری کرده‌اند 15 قران نوشته است: «... 29 رجب 1301ق. خدمت شاه بودم بطری بردویی در حضور همایون بود سر شام میل می‌فرمایند نصف آن ماند فرمودند سر بطری بردو را مهر کردند که شب دیگر میل فرمایند .... موچول خان گفت چقدر خسیس هستید، فرمودند بطری پانزده قران خریده‌ام چرا اسراف کنم ...» / روزنامه خاطرات.

 

مظفرالدین شاه

1315 ق.

«... در این اوقات که وزارت نظمیه و احتساب و تنظیف شهر به عهده کریم آقای منظم‌السلطنه شده است، از طرف دو لت به او امر شد که خیابان‌ها و شوارع عامیه را مرمت و تسویه و سنگچین نماید. او به درستی مشغول این خدمت شده راه‌های عبور و مرور را نیکو ساخت و در هر چند قدمی چاهی کند که آب باران در چاه‌ها رفته عبور مردم سواره و پیاده آسان شود. تقریبا سی هزار تومان از خزانه دولت به مصارف این کار رسید.» / افضل‌التواریخ، ص157.

روانشاد جعفر شهری در کتاب تهران قدیم می‌گوید: «به بازار بزاز‌ها، بازار بد‌ذات‌ها هم می‌گفتند زیرا بی‌ایمانی با خون فروشندگان آن عجین شده. و پایبند هیچ مذهب و آیینی نبودند. این بازار چرخ سیاست مملکت را می‌چرخانید و پول‌های کلا نی که از جانب ارباب و صاحب می‌رسید، اول در این بازار تقسیم می‌شد بازار بزازها در وضع سیاسی آن زمان تأثیر کلی داشت و باز و بسته بودنش می‌توانست شهر را به آشوب بکشد، یا آرام کند. فروشندگان آن بسیار حقه باز بودند و در این بازار حتی اگر کسی جنسی را به ثلث قیمت هم می‌خرید، باز سرش کلاه رفته بود». (طهران قدیم، ج ٣، ص ٢٣٣)

«... در سال 1316ق .... این طایفه بی‌عدالتی کردند ... نزدیک بود قیمت یک من نان به پنج قران یا پنج هزار دینار رسد ... نعمت فراوان گشت ... گرانی نان در این سال به یک قران رسید ... برنج هر یک ری را به هفت هزار دینار به فروش می‌رسید ... / افضل‌التواریخ، ص288.

در 1908م. دستمزد بنا 2/5 تا 4 قران و نجار 3 تا 4 قران آهنگر 2 تا 3 قران و بچه‌هایی که در کارگاه قالی‌بافی کار می‌کنند یک قران و دو شاهی ... / سیستان و قاین، ص94 نقل در تاریخ اقتصاد ایران، ص60.

یک قرص نان 8 شاهی / تاریخ اقتصاد، ص91.

هزینه حمل‌و‌نقل هر عدل از طرابوزان از راه ارزروم تا تبریز 30 شیلینگ تا 45 شیلینگ است.

در سال1900م. کل تجارت ایران با ممالک خارجی 8000000 میلیون استرلینگ است که از آن بالغ بر 5000000 لیره از آن واردات و 3000000 لیره از آن صادرات می‌باشد / تاریخ اقتصاد ایران، ص207.

از تاریخ 15 ذیقعده 1320 ق. مقرر شد بیست و دو شاهی که از هر باری در مرز‌ها دریافت می‌گردید متروک دارند / صادرات ایران (ضیاءالدین صدرزاده، ص7.

هر باتمان 5/088 کیلویی:

جو 3 قران، گندم 5/2 قران، نان 4 قران، گوشت 13 قران، شکر 11 قران / از کونژه به دکلاسه 1900م. ، ج5 نقل در تاریخ اقصادی فص531.

 

محمدعلی شاه

نرخ بار بین اهواز و اصفهان هر من شاهی 3/98 قران بود.

از طرابوزان تا تبریز را مسافر می‌تواند بیست روزه با اسب طی کند و قیمت کرایه اسب 25 تومان است. روی هم رفته مال‌التجاره می‌تواند در مدت د وماه و نیم تا سه ماه از طرابوزان به تهران برسد و قیمت کرایه صد من تبریز آن از 7/5 تا 8 تومان است / همان، ص307.

در سال 1912م. ارزش حمل‌ونقل را از 1 تا 2 قران در هر تن کیلومتر می‌توان حساب کرد / ملامید درChi جلد1، ص556.

در 1913م. اسکناس منتشره به مرز 962000 لیره رسید.

در آمد دولت در 3 -1912م. به 5807000 تومان رسید.

 

احمد شاه

در سال 1914م. صدور قالی به ارزش 1000000 لیره رسید.

کرایه از رشت به تهران درشکه و کالسکه چهار اسبه 59/5 قران درشکه دواسبه 13 قران گاری چهار اسبه 70/5 قران اسب و قاطر و شتر 4/5 قران، خر 2/7 قران / گنج شایگان

در این قهوه‌خانه چایی جفتی سه شاهی، قلیان دانه‌ای صد دینار، ترش (لیموی دم کرده) و گل گاوزبان کل تجارت ایران (واردات به اضافه صادرات) 1913م. 93 میلیون دلار (مصر 291 – ترکیه 273)

در سال 1300خ. ارزش صادرات 179405 هزار ریال و واردات به ارزش 609775 هزار ریال بود یعنی واردات نزدیک به 3/5 برابر صادرات رسیده بود / صادرات ایران، صدرزاده، ص13.

 

محمدرضا پهلوی

پل انگلیش می‌گوید (1953م.) هزینه ساخت یک قنات 18 مایلی در نزدیکی کرمان 84000 دلار قلمداد شده / لمبتون، ص217.

ترانه اگه یک جو شانس داشتم با صدای فرهاد بلک کتبه دنبال موفقیت فیلم روی صفحه 34 دور با قیمت 3 تومان در صفحه‌فروشی‌های تهران همراه با دیگر ترانه‌های فیلم توزیع می‌شود.

طلا در ایران در اسفند ماه سال 1353 (فوریه 1975) هر گرم 42 تومان

ششم اسفند 1353 (25 فوریه 1975 و 4 سال پیش از پیروزی انقلاب) دولت وقت به مناسبت نزدیک شدن نوروز بهای طلا را هر کیلوگرم 41 هزار و 875 تومان (هر گرم 42 تومان) اعلام کرد که خبر آن همان روز از رادیو - تلویزیون پخش و در روزنامه‌های تهران به چاپ رسید. بهای هر گرم طلا در ایران در یکم اسفند 1388 بیست و شش هزار و 870 تومان گزارش شده بود که 640 برابر آن زمان است حال آنکه افزایش برابری ارزها نسبت به ریال در همین فاصله از 150 برابر تجاوز نکرده است. در این فاصله، افزایش مقرری کارمندان حدود 60 برابر بوده است.

در دهه پنجاه شکر کیلویی 18ریال، جگر سیخی 1ریال، شراب بطری 280ریال، جوجه کباب در رستوران سیخی 120 ریال، گوشت کیلویی 50 ریال ... و فیش زنان بار عددی 200ریال بود.

 

جمهوری اسلامی

متوسط قیمت سکه بهار آزادی در 10 سال منتهی به پایان سال 1387 در بازار آزاد شهر تهران با 263 درصد رشد تقریبا 3/6 برابر شده است.

بر اساس گزارش شاخص‌های ماهانه اقتصادی مردادماه 88 بانک مرکزی، متوسط قیمت فروش سکه (طرح جدید) در بازار آزاد شهر تهران در سال 1378 در حدود 56 هزار و 543 تومان بوده است که این قیمت در سال 1387 به 205 هزار و 392 تومان افزایش یافته است.

بررسی روند افزایشی قیمت‌ها در این سال‌ها در گزارش مذبور نشان می‌دهد که تنها در سال 1380 متوسط قیمت سکه در بازار تهران، با نرخ رشد منفی 4/1 درصدی نسبت به سال 1379 از حد 56 هزار و 756 تومان به 54 هزار و 418 تومان کاهش یافته است.

بنابراین گزارش در سایر موارد روند قیمت‌ها همچنان افزایشی است. طی این 10 سال بیشترین درصد رشد سالانه متوسط قیمت سکه طرح جدید مربوط به سال 1385 است.

در این سال که متوسط قیمت سکه نسبت به سال 1384 تقریبا 35/3 درصد رشد نشان می‌دهد، متوسط قیمت تقریبا 144 هزار و 196 تومان بوده است.

نرخ رشد 21/7 درصدی متوسط قیمت در سال 1382 را نیز در این سال‌ها به عنوان دومین سال پر بازده نسبت به سال قبل از آن، می‌توان مورد بررسی قرار داد. در این سال نرخ متوسط سکه به 76 هزار و 561 تومان رسید.

در این گزارش همچنین متوسط قیمت سکه بهار آزادی در بازار شهر تهران در مرداد ماه 1387 تقریبا 208 هزار و 52 تومان اعلام شده است که با نرخ رشد 8/1 درصدی به نرخ متوسط ماهانه 224 هزار و 970 تومانی در مرداد ماه 1388 رسیده است.

در گزارش بانک مرکزی روند رشد قیمت سکه طرح قدیم نیز در این 10 سال مورد بررسی قرار گرفته است. متوسط قیمت این سکه در سال 1387 نسبت به متوسط قیمت در سال 1378 تقریبا 294 درصد رشد نشان می‌دهد.

سکه طرح قدیم در این 10 سال با 3/9 برابر شدن قیمت آن از حد 58 هزار و 780 تومان به 231 هزار و 642 تومان افزایش داشته است.

متوسط قیمت سکه طرح قدیم بر اساس گزارش بانک مرکزی در بازار آزاد شهر تهران در مرداد ماه 1388 در حدود 226 هزار و 666 تومان اعلام شده که نسبت به مرداد ماه 1387 با نرخ متوسط 227 هزار و 430 تومان تقریبا 0/3 درصد کاهش نشان داده است. این قیمت در مردادماه 1388 در حدود 226 هزار و 666 تومان اعلام شده است.

 

رکورد 1226 دلاری طلا و عرضه 288 هزار تومانی سکه طرح قدیم

بهای سکه بهار آزادی روز پنجشنبه گذشته با افزایش بیشتری روبه رو شد. قیمت سکه در این روز با 2 هزار تومان افزایش بیشتر نسبت به روز چهارشنبه به 286 هزار تومان رسید.

سکه طرح قدیم نیز 3 هزار تومان دیگر رشد کرد و به قیمت 288 هزار تومان به مشتریان عرضه شد. نیم سکه و ربع سکه نیز با رسیدن به نرخ فروش 144 هزار تومان و 73 هزار تومان به ترتیب 1000 تومان و 500 تومان رشد قیمت را در روز پنجشنبه ثبت کردند.

بدین ترتیب قیمت اقلام سکه بهار آزادی طی یک هفته منتهی به 12 آذر ماه قیمت سکه بهار آزادی، سکه طرح قدیم و ربع سکه هر یک 1 درصد رشد قیمت هفتگی را ثبت کردند.

در این مدت ربع سکه 2 درصد رشد داشت. هر مثقال طلای 17 عیار (آب شده) در این هفته 2/3 درصد رشد داشت و به نرخ 123830 تومان رسید.

در این هفته هر اونس طلا در بازار‌های جهانی با گذر از مرز 1226 دلار در شامگاه چهارشنبه شب به وقت تهران بیش از 2/7 درصد افزایش داشته است. البته این نرخ در روز پنجشنبه به نرخ حداکثری 1220 دلار رسید.

روز جمعه این روند با کاهش قابل توجه تا محدوده 1205 دلار تا ساعت 15 به وقت تهران کاهش یافت که احتمال می‌رود در کاهش قیمت سکه در امروز نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. اگر چه تقاضای خرید سکه در آستانه عید غدیر کماکان چسبندگی قیمت را تا حدود زیادی حفظ خواهد کرد.

روز پنجشنبه بانک مرکزی سکه‌ها را به قیمت 286600 تومان برای سکه بهار آزادی، 143500 تومان برای نیم سکه و 71850 تومان برای ربع سکه اعلام کرد.

فروش عمده طلا در مرز 1220 دلار عمده‌ترین دلیل کاهش طلا در بازار‌های جهانی اعلام شده و در عین حال تضعیف دلار آمریکا فشار قیمت را به صورت افزایشی بر طلا وارد می‌کند.

 

در حالی که بازار مسکن در بیشتر مناطق تهران در دو ماه گذشته دچار رونق نسبی شد و همچنان این رونق هنوز در برخی از مناطق ادامه دارد، اما بازار مسکن در اغلب مناطق تهران هنوز وضعیت یک سال گذشته خود را بدون هیچ رونق کوتاه‌مدتی سپری می‌کند، به گونه‌ای که شاید روند سال‌های گذشته بازار مسکن در این موقع از سال که معمولا با استقبال همراه است، تکرار ‌نشدنی باشد.

به گزارش دنیای اقتصاد؛ تعدادی از مشاوران املاکی که در محدوده مشیریه در شرق تهران فعالیت می‌کنند، از ادامه رکود خبر می‌دهند.

این دسته از بنگاه‌داران اظهار می‌کنند که بازار مسکن در این منطقه طی چند ماه گذشته و حتی طی چند هفته اخیر دچار هیچ تحولی جهت بازگشت رونق نشده است.

یکی از مشاوران املاک می‌گوید: هر سال، دو یا سه ماه آخر سال بازار مسکن به علت نزدیک شدن به فصل جدید و جابه‌جایی، با رونق خوبی مواجه می‌شد، اما امسال یا بهتر است گفته شود تا به امروز هیچ استقبالی از بازار صورت نگرفته و این طور که مشخص است، بازار مسکن رنگ و بوی سال‌های قبل را نخواهد داشت.

به عقیده خریداران و فروشندگان مسکن بازار مشیریه، آینده قیمت در بازار مسکن نامشخص است و در حال حاضر قیمت پیشنهادی هر مترمربع آپارتمان نوساز در مشیریه بین 900 هزار تا یک میلیون و 100 هزار تومان و نرخ پیشنهادی هر متر مربع آپارتمان چند سال ساخت بین 700 هزار تا 900 هزار تومان است و این روزها تعداد انگشت شمار خریداران در بازار با سرمایه 20 تا 30 میلیون تومان قصد خرید دارند.

 

بازار آهن تکان خورد

سرانجام پس از سیر نزولی قیمت آهن در بازار، طی هفته جاری شاهد رشد نرخ بودیم. با رشد حدود 30 دلاری نرخ شمش فولاد در بازارهای جهانی، به تبع آن میلگرد در بازار داخل نیز رشد قیمت را تجربه کرد. بر اساس این گزارش، فعالان بازار آهن علاوه بر افزایش قیمت تولیدات خود از بهبود معاملات در این بازار خبر دادند و حتی امیدوارند که طی روزهای آتی شاهد بهبود هر چه بیشتر بازار آهن باشند. طی روز گذشته، میلگرد اغلب فولادسازان خصوصی با افزایش قیمت در بازار غیررسمی عرضه شد.

 

پنج گروه کالایی گران شد

آخرین گزارش بانک مرکزی در هفته منتهی به 11 دی ماه سال جاری از افزایش قیمت پنج گروه کالایی نسبت به هفته قبل از آن حکایت دارد.

 

به نوشته تهران امروز؛ بر اساس این گزارش، قیمت اقلام گروه‌هایی کالایی سبزی‌های تازه، برنج، چای، ‌گوشت قرمز و قند و شکر به ترتیب 4/6، 0/6، 0/5، 0/2 و 0/1 درصد افزایش یافت. به این ترتیب بیشترین افزایش قیمت در هفته مورد گزارش نسبت به هفته قبل از آن در گروه سبزی‌های تازه رخ داده است. همچنین این گروه کالایی با 9/7 درصد افزایش قیمت بالاترین افزایش قیمت را در هفته بررسی شده نسبت به هفته مشابه ماه قبل داراست.

در این میان گروه‌های گوشت قرمز، ‌قند و شکر و گوشت مرغ رکورددار افزایش قیمت نسبت به مدت مشابه سال قبل هستند. افرایش قیمت این گروه‌ها در هفته مورد گزارش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 34/5، 25/7 و 14/1 درصد است.

قیمت گروه لبنیات، روغن نباتی و حبوب در هفته منتهی به 11 دی ماه سال جاری نسبت به هفته قبل از آن افزایش قیمت نداشت. هرچند قیمت گروه روغن نباتی و حبوب‌ها نسبت به هفته مشابه ماه قبل به ترتیب 0/8 و 0/6 افزایش داشته است.

در هفته مورد گزارش، قیمت گروه‌های میوه‌های تازه، تخم‌مرغ و گوشت مرغ نیز به ترتیب با کاهش 4/1، 3/2 و 0/8 درصدی مواجه شد.

 

متوسط قیمت خرده‌فروشی در تهران

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای همه اقلام این گروه نسبت به هفته قبل ثابت بود. قیمت تخم‌مرغ کاهش یافت و شانه‌ای ٢٧٤٠٠ تا ٣٦٠٠٠ ریال فروش می‌رفت. در گروه برنج، بهای تمام اقلام این گروه افزایش داشت. در گروه حبوب، قیمت عدس اندکی افزایش یافت. بهای سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل ثابت بود. در خواروبار فروشی‌های مستقر در میادین زیر نظر شهرداری اقلام حبوب عرضه نمی‌شد.

 

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری تهران انگور، انار، پرتقال درجه یک و لوبیا سبز عرضه کمی داشت ولی بقیه اقلام میوه و سبزی تازه را که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سطح پایینی قرار داشتند به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری می‌فروختند.

 

میوه‌فروشی‌های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می‌کردند که در گروه میوه‌های تازه قیمت لیمو شیرین اندکی افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه کاهش یافت. در گروه سبزی‌های تازه قیمت بادنجان، لوبیاسبز و به‌ ویژه سبزی‌های برگی افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه کاهش داشت. در این هفته قیمت گوشت گوسفند اندکی افزایش ولی بهای گوشت تازه گاو و گوساله و گوشت مرغ اندکی کاهش یافت.

در هفته مورد بررسی، قیمت شکر و چای خارجی افزایش جزئی داشت. بهای قند و انواع روغن نباتی ثابت بود.

 

لبنیات و تخم‌مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای همه اقلام این گروه نسبت به هفته قبل ثابت بود. قیمت تخم‌مرغ معادل 3/2 درصد کاهش داشت.

 

برنج و حبوب

در هفته مورد بررسی، در گروه برنج قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی معادل 0/3 درصد، برنج داخله درجه یک 0/7 درصد و برنج داخله درجه دو 0/1 درصد نسبت به هفته قبل افزایش یافت. در گروه حبوب بهای عدس معادل 0/2 درصد افزایش داشت. قیمت سایر اقلام این گروه ثابت بود.

 

میوه‌ها و سبزی‌های تازه

در هفته مورد گزارش، در گروه میوه‌های تازه قیمت لیموشیرین معادل 0/6 درصد نسبت به هفته قبل افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 1/2 تا 7/8 درصد کاهش یافت. در گروه سبزی‌های تازه قیمت بادنجان معادل 1/6 درصد، لوبیا سبز 3/6 درصد و سبزی‌های برگی 18/9 درصد افزایش یافت.

 

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد بررسی نسبت به هفته قبل قیمت گوشت گوسفند معادل 0/9 درصد افزایش ولی بهای گوشت تازه گاو و گوساله 0/6 درصد و گوشت مرغ 0/8 درصد کاهش یافت.

 

قند، شکر، چای و روغن‌نباتی

در هفته مورد گزارش، قیمت شکر معادل 0/4 درصد و چای خارجی 0/5 درصد افزایش داشت. بهای قند و انواع روغن نباتی ثابت بود.

 

رونق مبادلات آتی با رشد قیمت طلا

طلا در اولین روزهای معاملاتی سال 2010 با افزایش چشمگیری مواجه شد.

به گزارش خبرگزاری Bloomberg، طلا طی روزهای ابتدایی معاملاتی سال جدید میلادی به نسبت قابل توجهی افزایش یافته است، به طوری‌که تا قیمت 1128/60 دلار نیز در روز 5 ژانویه 2010 بالا رفت.

طبق این گزارش، بازار طلا با افت 7 درصدی در ماه دسامبر 2009 مواجه بوده است، در حالی که طی این مدت، ارزش شاخص دلار آمریکا (U. S. Dollar Index)، با 4 درصد افزایش همراه شده بود. همچنین در این گزارش عنوان شده که احتمال افزایش حضور سرمایه‌‌گذاران در بازارهای سهام، تنزل ارزش قیمتی پول‌های رایج در جهان را در آینده‌ای نزدیک جبران خواهد کرد.

این در حالی است که طلا در روز سوم دسامبر سال 2009، به بالاترین رکورد قیمتی خود در تاریخ معاملات این فلز رسید، اما در روز چهارم دسامبر، اقدام به فروش طلا در بازارهای جهانی توسط صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری و سفته بازان در این بازار، به سبب قیمت‌های اغوا‌کننده طلا، موجب شد تا قیمت این فلز از صعود باز ماند و روندی کاهشی یابد.

بر اساس تحلیل‌هایی که صورت پذیرفته، این پیش‌بینی از دید کارشناسان بازار شمش و طلا وجود دارد که میانگین قیمت طلا در سال جاری میلادی، به 1150 دلار و برای سال 2011، با توجه به تقاضای بانک‌های مرکزی دنیا به این کالای سرمایه‌ای به 1200 دلار نیز برسد.

 

در همین حال، لازم به ذکر است که در سال 2009 میلادی، بهای تحویل فوری طلا در بازارهای جهانی به طور میانگین، برابر 974 دلار در هر اونس بوده است و میزان بازدهی سالانه طلا در همین سال نیز در حدود 25 درصد بوده است.

این اتفاقات در حالی است که بحران مالی جهانی، خاصیت فلز طلا به عنوان کالایی استراتژیک و تورم‌زدا و اقدام بانک‌های مرکزی دنیا مانند هند و چین به خرید طلا از صندوق بین‌المللی پول و متنوع سازی ذخایر خود، برخی تنش‌های سیاسی در دنیا، افت ارزش دلار و احتمال افت رتبه آن به عنوان ارز معتبر برای معاملات بین مرزی و همچنین فستیوال‌های مذهبی در بعضی از کشورهای بزرگ مصرف‌کننده طلا مانند هند و چین، از مهمترین عواملی بودند که در سال گذشته، اقبال‌پذیری به این فلز ارزشمند را در بازارهای جهانی افزایش دادند.

در بازار داخلی نیز روند قیمتی طلا در حال حاضر با توجه به نزدیک بودن روزهای پایانی ماه محرم، اندکی رونق به بازار طلا راه پیدا کرده است، به نحوی ‌که در تاریخ 16 دی، هر گرم طلای 18 عیار در بازار آزاد با قیمت 270000 ریال به فروش رسید و همچنین هر عدد سکه بهار آزادی طرح قدیم 2735000 ریال، هر عدد سکه بهار آزادی طرح جدید 2680000، هر نیم سکه 1400000 ریال و هر ربع سکه 700000 ریال معامله شد. قیمت معاملات آتی سکه بهار آزادی در روز 15 دی در بالا‌ترین و پایین‌ترین سطح خود، به ترتیب به 2723000 و 2674000 ریال رسید، که قیمت تسویه انتهای این روز نیز به قیمت 2644034 ریال بود. (لازم به ذکر است که قیمت هر عدد سکه بهار آزادی طرح جدید در روز 15 دی 2675000 ریال در بازار آزاد معامله شد

از نظر تعداد تقاضای فیزیکی بازار لازم به ذکر است که حجم معاملات با توجه به اتمام ماه محرم رو به افزایش است و در 10 روز اخیر نیز روندی رو به رشد داشته است، به طوری که تعداد موقعیت‌های باز بازار برای معاملات آتی سکه تمام بهار آزادی تحویل اسفند ماه به بیشترین تعداد خود از ابتدای آذر ماه امسال، یعنی 867 عدد رسیده است که حاکی از اقبال سرمایه‌گذاران به بازار معاملات آتی و همچنین جا افتادن این شیوه معاملاتی در بین آنها است. با توجه به پیش‌بینی‌های افزایشی قیمت طلا در کوتاه مدت، به نظر می‌رسد این افزایش حجم معاملات ادامه داشته باشد. نمودار روبه‌رو روند قیمتی طلا به صورت روزانه از ابتدای سال 2009 میلادی تا امروز است. نقطه شروع صعود آن که تقریبا از ماه آوریل 2009 شروع شده و همچنین نقطه اوج قیمت آن در تاریخ 3 دسامبر گذشته نیز کاملا در این شکل مشهود است. همچنین این نمودار، روند قیمتی آن را که رو به رشد است، نیز نشان می‌دهد.

 

بازار خودرو

در حال حاضر، تندر E0 با قیمت 11 میلیون و 500 هزار تومان خرید و فروش می‌شود و این در شرایطی است که دو مدل دیگر تندر؛ یعنی E1 و E2 به ترتیب با نرخ 12 میلیون و 700 هزار تومان و 15 میلیون و 150 هزار تومان به فروش می‌رسند. از سوی دیگر، پژو 405 نیز با وجود آنکه شماره‌گذاری آن از اواخر هفته گذشته آغاز شد، نه تنها نرخ آن طی هفته جاری کاهش نیافت، بلکه 100 هزار تومان دیگر نیز به قیمت مدل بنزین سوز این خودرو در بازار اضافه شد. در حال حاضر، 405 بنزینی قیمتی برابر با 13 میلیون و 600 هزار تومان دارد و نوع دوگانه‌سوز آن نیز که در جریان توقف شماره‌گذاری، صعود قیمت را تجربه کرد هم‌اکنون با نرخ 14 میلیون و 800 هزار تومان خرید و فروش می‌شود.

 

جهش قیمتی پراید دوگانه‌سوز

در شرایطی که زانتیا و ریو دو محصول مونتاژی سایپا هفته‌ای آرام و بدون تغییر قیمت را پشت سر گذاشتند، پراید دوگانه‌سوز افزایش قیمتی اندک را تجربه کرد و 50 هزار تومان گران شد.

در حال حاضر، ریو 13 میلیون و 700 هزار تومان قیمت دارد و زانتیا نیز با نرخ 27 میلیون و 200 هزار تومان خرید و فروش می‌شود.

این در شرایطی است که پراید بنزین‌سوز معمولی (صبا) با نرخ ۷ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و نوع دوگانه‌سوز آن نیز ۸ میلیون و 800 هزار تومان قیمت دارد.

 

قیمت روآ ثابت ماند

پژو روآ هر چند مانند 405 و تندر با توقف شماره‌گذاری روبه‌رو شد؛ اما به عکس آنها افزایش قیمت را تجربه نکردند.

روآ در حال حاضر بدون تغییر قیمت خاصی در مدل بنزین‌سوز خود با قیمت 8 میلیون و 350 هزار تومان به فروش می‌رسد.

نوع دوگانه‌سوز آن نیز نرخی برابر با هشت میلیون و 750 هزار تومان دارد. روآ بازار مناسبی ندارد. اما سری به خانواده پژو 206 بزنیم.

پژو 206 صندوق‌دار V8 که ایران خودرو مدتی است عرضه آن را به بازار افزایش داده است، طی این هفته با کاهش قیمت مواجه شد و هم‌اکنون با نرخ 16 میلیون و 500 هزار تومان به فروش می‌رسد.

 

در بین دیگر اعضای خانواده 206، مدل تیپ 2‌ ‌هاچ‌بک آن، در حال حاضر با نرخی نزدیک به نرخ کارخانه‌ای خود؛ یعنی 14 میلیون تومان در بازار به فروش می‌رسد و این در شرایطی است که V9 همان مدل صندوق‌دار و دنده‌ اتومات پژو 206، قیمتی برابر با 19 میلیون و 500 هزار تومان دارد.

پژو ۲۰۶ صندوق‌دار V20 نیز که ساده‌ترین مدل 206 صندوق‌دار به حساب می‌آید و فاقد آپشن‌هایی نظیر ترمز ABS و ایربگ است هم‌اکنون با نرخ 14 میلیون و 500 هزار تومان به فروش می‌رسد. از سوی دیگر، آن طور که فعالان بازار می‌گویند، سمند نیز در تمام مدل‌های خود، همچنان ثبات قیمت را تجربه می‌کند.

به نحوی که در حال حاضر، مدل معمولی آن با نرخ 13 میلیون و 500 هزار تومان خرید و فروش می‌شود و اتفاقا چندان هم در بازار موجود نیست. مدل LX این محصول نیز هم‌اکنون نرخی برابر با 15 میلیون تومان دارد و سورن نیز با قیمت 16 میلیون و 700 هزار تومان به فروش می‌رسد.

 

به گفته فعالان بازار سمند معمولی دوگانه‌سوز نیز نرخی برابر با 14 میلیون و 500 هزار تومان دارد و LX دوگانه‌سوز نیز با نرخ 16 میلیون و 100 هزار تومان خرید و فروش می‌شود.

 

گرانی ویتارا

سوزوکی گرند ویتارا محصول شاسی بلند ایران خودرو، طی این هفته با افزایش قیمت روبه‌رو شد و گرانی را تجربه کرد.

آن طور که فعالان بازار می‌گویند، نوع اتومات این خودرو هم اکنون با قیمت 40 میلیون و 500 هزار تومان خرید و فروش می‌شود و ویتارای دنده‌ای نیز نرخی برابر با 36 میلیون و 500 هزار تومان دارد. کمبود این خودرو در بازار دلیل گرانی آن از سوی نمایشگاه‌داران خودرو پایتخت عنوان می‌شود.

متوسط قیمت سکه بهار آزادی در 10 سال منتهی به پایان سال 1387 در بازار آزاد شهر تهران با 263 درصد رشد تقریبا 3/6 برابر شده است.

بر اساس گزارش شاخص‌های ماهانه اقتصادی مردادماه 88 بانک مرکزی، متوسط قیمت فروش سکه (طرح جدید) در بازار آزاد شهر تهران در سال 1378 در حدود 56 هزار و 543 تومان بوده است که این قیمت در سال 1387 به 205 هزار و 392 تومان افزایش یافته است.

بررسی روند افزایشی قیمت‌ها در این سال‌ها در گزارش مذبور نشان می‌دهد که تنها در سال 1380 متوسط قیمت سکه در بازار تهران، با نرخ رشد منفی 4/1 درصدی نسبت به سال 1379 از حد 56 هزار و 756 تومان به 54 هزار و 418 تومان کاهش یافته است.

بنابر این گزارش در سایر موارد روند قیمت‌ها همچنان افزایشی است. طی این 10 سال بیشترین درصد رشد سالانه متوسط قیمت سکه طرح جدید مربوط به سال 1385 است.

در این سال که متوسط قیمت سکه نسبت به سال 1384 تقریبا 35/3 درصد رشد نشان می‌دهد، متوسط قیمت تقریبا 144 هزار و 196 تومان بوده است.

نرخ رشد 21/7 درصدی متوسط قیمت در سال 1382 را نیز در این سال‌ها به عنوان دومین سال پر بازده نسبت به سال قبل از آن، می‌توان مورد بررسی قرار داد. در این سال نرخ متوسط سکه به 76 هزار و 561 تومان رسید.

در این گزارش همچنین متوسط قیمت سکه بهار آزادی در بازار شهر تهران در مرداد ماه 1387 تقریبا 208 هزار و 52 تومان اعلام شده است که با نرخ رشد 8/1 درصدی به نرخ متوسط ماهانه 224 هزار و 970 تومانی در مرداد ماه 1388 رسیده است.

در گزارش بانک مرکزی روند رشد قیمت سکه طرح قدیم نیز در این 10 سال مورد بررسی قرار گرفته است. متوسط قیمت این سکه در سال 1387 نسبت به متوسط قیمت در سال 1378 تقریبا 294 درصد رشد نشان می‌دهد.

سکه طرح قدیم در این 10 سال با 3/9 برابر شدن قیمت آن از حد 58 هزار و 780 تومان به 231 هزار و 642 تومان افزایش داشته است.

متوسط قیمت سکه طرح قدیم بر اساس گزارش بانک مرکزی در بازار آزاد شهر تهران در مرداد ماه 1388 در حدود 226 هزار و 666 تومان اعلام شده که نسبت به مرداد ماه 1387 با نرخ متوسط 227 هزار و 430 تومان تقریبا 0/3 درصد کاهش نشان داده است. این قیمت در مردادماه 1388 در حدود 226 هزار و 666 تومان اعلام شده است.

 

رکورد 1226 دلاری طلا و عرضه 288 هزار تومانی سکه طرح قدیم

بهای سکه بهار آزادی روز پنجشنبه گذشته با افزایش بیشتری روبه‌رو شد. قیمت سکه در این روز با 2 هزار تومان افزایش بیشتر نسبت به روز چهارشنبه به 286 هزار تومان رسید.

سکه طرح قدیم نیز 3 هزار تومان دیگر رشد کرد و به قیمت 288 هزار تومان به مشتریان عرضه شد. نیم سکه و ربع سکه نیز با رسیدن به نرخ فروش 144 هزار تومان و 73 هزار تومان به ترتیب 1000 تومان و 500 تومان رشد قیمت را در روز پنجشنبه ثبت کردند.

بدین ترتیب قیمت اقلام سکه بهار آزادی طی یک هفته منتهی به 12 آذر ماه قیمت سکه بهار آزادی، سکه طرح قدیم و ربع سکه هر یک 1 درصد رشد قیمت هفتگی را ثبت کردند.

در این مدت ربع سکه 2 درصد رشد داشت. هر مثقال طلای 17 عیار (آب شده) در این هفته 2/3 درصد رشد داشت و به نرخ 123830 تومان رسید.

در این هفته هر اونس طلا در بازار‌های جهانی با گذر از مرز 1226 دلار در شامگاه چهارشنبه شب به وقت تهران بیش از 2/7 درصد افزایش داشته است. البته این نرخ در روز پنجشنبه به نرخ حداکثری 1220 دلار رسید.

روز جمعه این روند با کاهش قابل توجه تا محدوده 1205 دلار تا ساعت 15 به وقت تهران کاهش یافت که احتمال می‌رود در کاهش قیمت سکه در امروز نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. اگر چه تقاضای خرید سکه در آستانه عید غدیر کماکان چسبندگی قیمت را تا حدود زیادی حفظ خواهد کرد.

روز پنجشنبه بانک مرکزی سکه‌ها را به قیمت 286600 تومان برای سکه بهار آزادی، 143500 تومان برای نیم سکه و 71850 تومان برای ربع سکه اعلام کرد.

فروش عمده طلا در مرز 1220 دلار عمده‌ترین دلیل کاهش طلا در بازار‌های جهانی اعلام شده و در عین حال تضعیف دلار آمریکا فشار قیمت را به صورت افزایشی بر طلا وارد می‌کند.

 

بهای هرگرم طلا در ایران در یکم اسفند 1388 بیست و شش هزار و 870 تومان گزارش شده بود که 640 برابر آن زمان است حال آنکه افزایش برابری ارزها نسبت به ریال در همین فاصله از 150 برابر تجاوز نکرده است. در این فاصله، افزایش مقرری کارمندان حدود 60 برابر بوده است.

 

نرخ ارزهای خارجی و سکه در بازار تهران

ادامه افزایش قیمت دلار، نرخ ارزهای خارجی و سکه در بازار تهران

جام‌جم آنلاین: هر یورو امروز چهارشنبه در بازار تهران ۱۳۲۴۳ ریال‌ فروخته‌ شد. نرخ هر دلار امریکا ۱۰۰۱۳ ریال ‌است و هر پوند انگلیس ۱۴۶۸۳ ریال‌ فروخته‌ شد. صد ین‌ ژاپن ۹۹۳۳ ریال‌ و فرانک‌ سوئیس ۸۶۹۸ ریال‌ فروش‌ رفت. قیمت هر دلار کانادا ۸۰۳۴ ریال بود.

نرخ‌ حواله‌ دلار امریکا و یورو هم‌ به‌ ترتیب ۱۰۰۵۷ و ۱۳۲۵۳ ریال‌ است‌‌.

نرخ ارزهای خارجی و سکه در بازار تهران. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز دوشنبه در بازار تهران ۲ میلیون و ۶۴۳ هزار ریال فروخته شد. …

 کاهش قیمت سکه. نرخ ارزهای خارجی و سکه در بازار تهران. هر یورو امروز چهارشنبه ۱۹ اسفند در بازار تهران ۱۳۶۷۰ ریال فروخته شد. نرخ هر دلار آمریکا ۱۰۰۶۵ ریال است و …

هر یورو امروز چهارشنبه ۱۲ خرداد در بازار تهران ۱۲۷۸۸ ریال فروخته شد. نرخ هر دلار آمریکا ۱۰۴۷۳ ریال است و هر پوند انگلیس ۱۵۳۵۰ ریال فروخته شد.

جام‌جم آنلاین: هر یورو امروز چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت در بازار تهران ۱۳۲۸۰ ریال فروخته شد.

نرخ ارزهای خارجی و سکه در بازار تهران جام جم آنلاین: هر یورو امروز سه شنبه ۴ اسفند در بازار تهران ۱۳۷۳۳ ریال فروخته شد. نرخ هر دلار آمریکا۱۰۱۰۰ ریال است و هر …

سکه طرح قدیم کمیاب شد. نرخ ارزهای خارجی و سکه در بازار تهران. جام جم آنلاین: هر یورو امروز دوشنبه ۱۴ دی در بازار تهران ۱۴۴۰۰ ریال فروخته شد. …

ادامه افزایش قیمت دلار، نرخ ارزهای خارجی و سکه در بازار تهران جام جم آنلاین: هر … نرخ ارزهای خارجی و سکه در بازار تهران 1389/2/9

خرید سکه طرح جدید ۳۰۳ هزار تومان شد نرخ ارزهای خارجی و سکه در بازار تهران

هر یورو امروز چهارشنبه ۱۲ خرداد در بازار تهران ۱۲۷۸۸ ریال فروخته شد. نرخ هر دلار آمریکا ۱۰۴۷۳ ریال است و هر پوند انگلیس ۱۵۳۵۰ ریال فروخته شد. …

نرخ ارزهای خارجی و سکه در بازار تهران جام جم آنلاین: هر یورو امروز دوشنبه ۳۰ فروردین در بازار تهران ۱۳۶۰۲ ریال فروخته شد. نرخ هر دلار آمریکا ۱۰۰۷۳ ریال است و …

هر یورو دیروز یکشنبه ۲ خرداد در بازار تهران ۱۳۰۳۲ ریال فروخته شد. هر دلار آمریکا ۱۰۳۵۲ ریال و هر پوند انگلیس ۱۵۰۹۸ ریال فروخته

نرخ ارزهای خارجی و سکه در بازار تهران, 1389/2/5 – 19:37 … نرخ حواله دلار آمریکا و یورو هم به ترتیب ۱۰۱۷۲ و ۱۳۶۳۲ ریال است. …

نرخ ارزهای خارجی و سکه در بازار تهران ۱۷ فروردین ۱۳۸۹ جام جم آنلاین: هر یورو امروز سه شنبه ۱۷ فرودین در بازار تهران ۱۳۵۰۳ ریال فروخته شد. …

نرخ ارزهای خارجی و سکه در بازار تهران … هر یورو امروز یکشنبه ۹ خرداد در بازار تهران ۱۲۸۱۷ ریال فروخته شد. هر دلار آمریکا ۱۰۴۲۳ ریال و هر پوند انگلیس ۱۵۲۲۰ …

نرخ ارزهای خارجی و سکه در بازار تهران. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز چهارشنبه در بازار تهران ۲ میلیون و ۹۱۶ هزار ریال فروخته شد. …

30 مه ۲۰۱۰ … نرخ مرجع صد ین ژاپن ۱۱۴۱۳ ریال و فرانک سوئیس ۸۹۶۸ ریال است. قیمت سکه بهار آزادی در بازار تهران: هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز …

سکه طرح قدیم ۳۱۳ هزار تومان نرخ ارزهای خارجی و سکه در بازار تهران جام‌جم آنلاین: هر یورو امروز سه‌شنبه ۱۸ خرداد در بازار تهران ۱۲۶۲۲ ری.

10 ژوئن ۲۰۱۰ … افزایش نرخ دلار و قیمت سکه. نرخ ارزهای خارجی و سکه در بازار تهران. جام جم آنلاین: هر یورو امروز یکشنبه ۱۶ خرداد در بازار تهران ۱۲۶۲۲ ریال …

10 ژوئن ۲۰۱۰ … جام‌جم آنلاین: هر یورو امروز چهارشنبه ۱۹ خرداد در بازار تهران ۱۲۵۹۸ ریال فروخته شد. هر دلار آمریکا ۱۰۵۷۰ ریال و هر پوند انگلیس ۱۵۲۷۲ ریال …

هر یورو در بانک‌ ملی ایران ۱۳۱۷۵ ریال‌ خریداری‌ و ۱۳۲۲۴ ریال‌ فروخته‌ شد.

در بانک‌ ملی‌ ایران‌ نرخ‌ خرید هر دلار امریکا ۹۹۷۸ ریال‌ و نرخ‌ فروش‌ ۱۰۰۱۳ ‌ریال است.

قیمت‌ خرید و فروش هر‌ پوند انگلیس‌ ۱۴۶۶۳ و ۱۴۷۴۳ ریال‌، صد ین‌ ژاپن ۹۹۷۸ و ۱۰۰۳۸ ریال‌ و فرانک‌ سوئیس ۸۷۰۶ و ۸۷۶۱ ریال‌ اعلام‌ شده است‌‌.

نرخ‌ مرجع هر یورو و پوند انگلیس‌ امروز چهارشنبه در بانک‌ مرکزی ۱۳۱۷۵ و ۱۴۶۶۵ ریال اعلام‌ شد.

نرخ‌ مرجع دلار آمریکا ۹۹۸۴ ریال، صد ین‌ ژاپن ۹۹۸۷ ریال و فرانک‌ سوئیس ۸۷۰۹ ریال‌ است‌.

هر قطعه‌ سکه‌ تمام‌ بهار آزادی‌ طرح جدید امروز چهارشنبه در بازار تهران ۲ میلیون‌ ۱۴۶ هزار ریال فروخته‌ شد.

قیمت هر قطعه‌ سکه‌ نیم‌ بهار آزادی نیز ۱۱۰۰۰۰۰ ریال بود.

همچنین هر قطعه‌ سکه‌ ربع بهار آزادی ۵۵۹۲۰۰ ریال فروخته شد‌.  

بیشتر بخوانید: