چهارشنبه, 30 خرداد 1403

اقتصاد ایران (۱) - ماسکاردین

اشتراک‌گذاری این مطلب: WhatsappTelegram
ماسکاردین

اجماع نظر خبرگان در حوزه اقتصاد بر این است که بهترین شیوه برای بررسی تاریخ اقتصاد هر منطقه و ناحیه‌ای مطالعه و جست و جوی مجموعه اسناد و مدارک مربوط بدان منطقه است. در عصر قاجاریه اقتصاد اروپا به صورت انفجار گونه ترقی و رشد کرد. عصری که ایران با حکومت قجریان نتوانست از هجوم قدرت‌طلبی و بسط نفوذ و موج مستعمره سازی اروپاییان در امان بماند. بررسی تاریخ اقتصادی در ادوار گذشته به ویژه قاجاریه از اهم ضرورت‌ها و نیاز‌های امروز جامعه جوانمان است.

از دیرگاه ابریشم ایران از اقلام مهم صادراتی کشور به شمار می‌رفت و در جهان از شهرت قابل توجهی برخوردار بود. صادرات ابریشم در سده‌های گذشته همواره کمک بزرگی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شد. بدیهی است که هر گونه لطمه به چرخه تولید این محصول مهم می‌توانست خسارات فراوانی در کشور به بار آورد. بخش اعظم ابریشم ایران را گیلانی‌ها تولید می‌کردند. گیلان از ایالات غنی و تولیدی ایران به حساب می‌آمد. در اواسط دوره ناصرالدین شاه بیماری ماسکاردین که از بیماری‌های مهلک بود دامن پرورش‌دهندگان کرم ابریشم را فرا گرفت و آنان را دچار مصیبت بزرگی کرد و بسیاری از دست‌اندرکاران این رشته اقتصادی را از میان برد و بساط کسب و کارشان را بر انداخت تا آن جا که تولید ابریشم را به طور وحشتناک پایین آورد. این عامل بزرگ و یکی دو اتفاق دیگر دست در دست هم اسباب از میان رفتن اقتصاد ایران را در آن دوران پدید آورد.

 

چارلز عیسوی بروز این بیماری را در آن دوره چنین آورده:

در اواخر سال 1860م. دو مصیبت که به ترتیب در ایران رخ داد پیشرفت را متوقف ساخت و حتی واپسش هم راند مرض ماسکاردین (Muscardine) که شدیدا میزان محصول ابریشم را پایین آورد و یک سری خشکسالی که به قحط‌سالی سال 1872م. انجامید. / تاریخ اقتصاد ایران، چارلز عیسوی، ص25.

بیشتر بخوانید: