چهارشنبه, 09 خرداد 1403

میدان حسن‌آباد

اشتراک‌گذاری این مطلب: WhatsappTelegram
میدان حسن‌آباد

این میدان در گوشه شمال غربی حصار صفوی و خارج آن قرار داشت كه پس از تخریب این حصار و ایجاد حصار ناصری پدید آمد و به باغ حسن‌آباد که در آن ناحیه واقع بود منصوب است. باغ حسن‌آباد از مستحدثات مستوفی‌الممالك است.

و ...

بیشتر بخوانید: