دوشنبه, 01 مرداد 1403

واژه‌های متروک تهران قدیم (9) - گورخر عبدالله خان

اشتراک‌گذاری این مطلب: WhatsappTelegram
گورخر عبدالله خان

گورخر عبدالله خان گورخری بوده است از عبدالله خان امین‌الدوله حاجی محمّدحسین خان صدر اصفهانی که در زمان خاقان مغفور فتحعلیشاه مطلق‌العنان در کوچه‌های دارالخلافه تهران می‌گشته است و می‌چریده است و غالباً بی‌خبر به خانه‌های خاص و عام وارد می‌شده و زن و مرد و صغیر و کبیر با آن ملاعبه و مغازله می‌کرده‌اند و خوراکش می‌داده‌اند و از شاه نیز قدغن بوده است که آن را نگیرند و اذیت نکنند و سُک یا قلا و تیغ لای دمش نگذارند و مدتی این گورخر بدین حال می‌زیسته است. بعد از آن هر کس را این حالت عادت بوده و می‌باشد می‌گویند: مثلِ گورخر عبدالله خان (حاشیه مؤلف: دو صفحه در منزل رباط کریم تحریر شد. روز دوشنبه ٢٩ شهر رمضان‌المبارک ١٣٠٧) می‌ماند / نامه فرهنگستان.

بیشتر بخوانید: