دوشنبه, 01 مرداد 1403

کتاب تاریخ سکه دوره قاجاریه

اشتراک‌گذاری این کتاب: WhatsappTelegram
تاریخ سکه دوره قاجاریه
کتاب تاریخ سکه دوره قاجاریه /چاپ دوم /نشر بوره‌که‌ئی

پیش‌گفتار

کتاب حاضر پژوهشی است در خصوص سکه‌های ضرب شده در عصر قاجار. نویسنده پس از ذکر تاریخچه‌ای از ضرب سکه در ایران و مسائل مربوط به آن، هم‌چون ضرابخانه‌ها، انواع سکه‌ها از نظر جنس فلز و تصاویر و نقوش نقر شده بر آن‌ها، سی و یک نوع سکه‌ی رایج در ایران عصر اسلامی، به ویژه از دوره‌ی صفویه به بعد را معرفی می‌کند. برخی از این سکه‌ها عبارت‌اند از: پاپتی، پشیز، تومان، پاپاسی، عباسی، شاهی، لاری، فلوس، نادری، قران، صنار و ... فصل پایانی کتاب نیز به معرفی سکه‌ها، مهرها و مدال‌های پادشاهان قاجار (از آقامحمدخان تا احمدشاه) و هم‌چنین شاهزادگان و شخصیت‌های برجسته‌ی کشوری در عهد قاجار اختصاص دارد. از میان این افراد می‌توان از حسین‌ قلی‌خان جهانسوز، جعفر قلی‌خان، عباس‌میرزا، سالارالدوله، حسین‌علی میرزا، حسن‌خان سالار و محمدحسن‌خان نام برد. از دیگر مطالب کتاب می‌توان به واحدهای وزنی سکه‌ها، انواع خطوط و تاریخ‌های ذکر شده بر روی سکه‌ها و ارزش عیار و علامات مخصوص سکه‌ها اشاره کرد. مطالب کتاب با تصاویر زیادی از سکه‌ها و مدال‌های عصر قاجار همراه است. نویسنده نوشته‌ی روی سکه‌ها، مهرها و مدال‌ها را نیز آورده است.

فهرست

مقدمه

فصل نخست - بخش یکم

فصل نخست - بخش دوم

فصل دوم - بخش یکم

 • ضرابخانه
 • اداره ضرابخانه
 • نام ضرابخانه

فصل دوم - بخش دوم

 • سکه‌های تقلبی
 • سکه‌های زرین
 • سکه‌های سیمین
 • سکه‌های مسین

فصل سوم - بخش یکم

 • تصویر پادشاهان بر سکه
 • علامت شیرو خورشید بر سکه
 • نقش حیوانات بر سکه
 • نقش اجرام آسمانی بر سکه
 • تزئینات گیاهی بر سکه

فصل سوم - بخش دوم

 • سجع در سکه
 • خط در سکه
 • تاریخ در سکه

فصل سوم - بخش سوم

 • علامت مخصوص
 • انگ جدید یا سور شارژ
 • پول زنده و مرده
 • عیار و بار
 • ارزش سکه

فصل چهارم - بخش یکم

 • نام‌گذاری سکه
 • وزن سکه
 • واحدهای وزن: تسوی، حبه، سیر، مثقال، من، نخود

فصل چهارم - بخش دوم

 • اشرفی
 • با جاقلی
 • باش آچیق
 • بیستی
 • پاپاسی
 • پاپتی
 • پشیز
 • پناه آبادی
 • پول
 • تنبل
 • تنگه
 • تومان
 • جندک
 • دانک
 • درهم
 • دینار
 • ریال
 • شاهی
 • صنار
 • عباسی
 • غازی بیکی
 • فلوس
 • قران
 • قمری
 • کشورستانی
 • کلوار
 • کیسه
 • لاری
 • محمدی
 • محمودی
 • نادری

فصل پنجم - بخش یکم

 • آقامحمدخان
 • فتحعلی شاه
 • محمد شاه
 • ناصرالدین شاه
 • مظفرالدین شاه
 • محمدعلی شاه
 • احمد شاه

فصل پنجم - بخش دوم

 • محمد‌حسن خان
 • حسین‌قلی خان جهانسوز
 • جعفرقلی خان
 • عباس میرزا
 • حسین‌علی میرزا
 • علی میرزا
 • حسن خان سالار
 • سالار‌الدوله

فهرست اسناد و مدارک

بیشتر بخوانید: