دوشنبه 11 مرداد 1400

به پایگاه اینترنتی آثار تالیفی داریوش شهبازی خوش آمدید. تمامی مطالب این سایت تحت حمایت قانون « حقوق مولفين » میباشد. هرگونه سوء استفاده به هر شکلی يا انتشار مطالب در سایتها یا نشریات بدون کسب اجازه از مولف و بدون ذکر منبع اکيدا ممنوع است. استفاده از مجموعه مقالات بصورت یکجا ممنوع میباشد.

 

صفحه اصلی arrow مقالات و عناوین arrow تاریخ سکه (در دوران قاجاریه)

تاریخ سکه (در دوران قاجاریه)

تاریخ سکه ( در دوران قاجار ) :

 

http://www.darioush-shahbazi.com/images/stories/sekeh.jpg
3031

این کتاب در سال 1368 تالیف شد اما چاپ اول آن در سال 1380 وچاپ دوم در سال 1386 اتفاق افتاد.

پیدایی سکه از بزرگترین پدیده های بشری و سکه شناسی از شاخه های مهم باستان شناسی است که بشر توانسته است به کمک آن بسیاری از ابهامات تاریخی را روشن سازد.

سکه به لحاظ شناساندن اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حکومت های گذشته و مواردی مانند خط ،هنر، نقاشی ،تزیین و نمایش پوشاک مردم وپادشاهان و حتی مراسم برگزاری جشن ها و سوگواری ها و غیره نیز از اهمیت فراوانی بر خوردار است.

در این کتاب خواننده با پیشینه ای از سکه ،پول کاغذی،مدال،ضرابخانه،نقوش وتصاویرسجع ،خط و عدد تاریخ بر سکه وانگ جدید وعیار و ارزش سکه ونیز سکه های رایج در چند قرن اخیر در ایران و سکه های پادشاهان قاجاریه در پنج فصل و یازده بخش به شرح پایین آشنا می شود :

فهرست مطالب

مقدمه.............................................................................................................صفحه 11

فصل نخست

بخش یکم

1. سکه........................................................................................................صفحه 13

2. سکّه شناسی....................................................................................................15

3. پول...................................................................................................................16

4. پیدایش سکّه........................................................................................................18

بخش دوم

1. سکّه در ایرلن.............................................................................................صفحه21

2. روش سکّه زدن...................................................................................................26

3. پول کاغذی الف) چاو. .........................................................................................26

ب) اسکناس........................................................................................28

4. واحد پول...........................................................................................................30

5. مدال...............................................................................................................30

فصل دوم

بخش یکم

1. ضرابخانه...................................................................................................صفحه32

2. اداره ضرابخانه..................................................................................................34

3. نام ضرابخانه.....................................................................................................35

بخش دوم

1. سکه های تقلبی..........................................................................................صفحه 39

2. سکه های زرین...................................................................................................41

3. سکه های سیمین.................................................................................................41

4. سکه های مسین...................................................................................................42

فصل سوم

بخش یکم

1. تصویر پادشاهان بر سکه ..............................................................................صفحه45

2. علامت شیرو خورشید بر سکه ...............................................................................48

3. نقش حیوانات بر سکه ..........................................................................................52

4. نقش اجرام آسمانی بر سکه ....................................................................................53

5. . تزئینات گیاهی بر سکه ......................................................................................54

بخش دوم

1. سجع در سکه............................................................................................صفحه 57

2. .خط در سکه......................................................................................................60

3. تاریخ در سکه ...................................................................................................62

بخش سوم

1. علامت مخصوص.......................................................................................صفحه 64

2. . انگ جدید یا سور شارژ.......................................................................................64

3. پول زنده و مرده .................................................................................................66

4. عیار و بار ........................................................................................................66

5. ارزش سکه........................................................................................................66

فصل چهارم

بخش یکم

1. نام گذاری سکه .........................................................................................صفحه 68

2. وزن سکه..........................................................................................................68

3. واحدهای وزن:تسوی ،حبه،سیر،مثقال،من،نخود..........................................................69

بخش دوم

1. اشرفی....................................................................................................صفحه 74

2. با جاقلی............................................................................................................76

3. باش آچیق..........................................................................................................76

4. بیستی...............................................................................................................77

5. پاپاسی.............................................................................................................77

6. پاپتی................................................................................................................78

7. پشیز................................................................................................................78

8. پناه آبادی ..........................................................................................................78

9. پول.................................................................................................................81

10. .تنبل.................................................................................................................82

11. تنگه.................................................................................................................82

12. تومان...............................................................................................................83

13. .جندک..............................................................................................................85

14. .دانک...............................................................................................................85

15. .درهم...............................................................................................................86

16. دینار.................................................................................................................88

17. ریال.................................................................................................................93

18. شاهی................................................................................................................94

19. صنار...............................................................................................................96

20. عباسی..............................................................................................................97

21. غازی بیکی........................................................................................................98

22. .فلوس...............................................................................................................99

23. قران...............................................................................................................101

24. قمری........................................................................................................... 104

25. کشورستانی......................................................................................................105

26. کلوار..............................................................................................................105

27. کیسه...............................................................................................................105

28. لاری..............................................................................................................105

29. محمدی............................................................................................................106

30. محمودی..........................................................................................................107

31. نادری.............................................................................................................108

فصل پنجم

بخش یکم

1. آقا محمد خان...........................................................................................صفحه 109

2. فتحعلی شاه......................................................................................................121

3. محمد شاه........................................................................................................137

4. ناصرالدین شاه .................................................................................................146

5. مظفرالدین شاه..................................................................................................161

6. محمد علی شاه..................................................................................................167

7. احمد شاه.........................................................................................................171

بخش دوم

1. محمد حسن خان........................................................................................صفحه 176

2. حسین قلی خان جهانسوز......................................................................................181

3. جعفر قلی خان ..................................................................................................182

4. عباس میرزا.....................................................................................................183

5. حسین علی میرزا...............................................................................................185

6. علی میرزا.......................................................................................................186

7. حسن خان سالار...............................................................................................187

8. سالار الدوله ....................................................................................................188

فهرست اسناد ومدارک..........208-189

 

منوی اصلی

صفحه اصلی
مطبوعات و رسانه
مقالات و عناوین
برگ هایی از تاریخ تهران
تاریخ سکه
خرید کتاب
دانلود کتاب
کتاب‌های منتشر شده
ارتباط با مولف

جستجو
حاضرین در سایت
29 میهمان حاضرند
آمار بازدید ها
امروز799
دیروز934
تا کنون2547691

تهران نامه

© Copyright 2008 DARIOUSH SHAHBAZI . All rights reserved.