شنبه, 25 فروردین 1403

کاخ گلستان از 800 سال پیش تاکنون

اشتراک‌گذاری این ویدئو: WhatsappTelegram

در برنامه‌ی «هزار گفته و ناگفته از تهران» با داریوش شهبازی به تاریخ کاخ گلستان از آغاز که بنیان آن به بیش از 800 سال پیش باز می‌گردد پرداختیم و آقای داریوش شهبازی چگونگی شکل‌گیری و گسترش این کاخ را در دوره‌های مختلف تاریخی تشریح کردند. (ویدئوی منتشر شده در وب‌سایت روزنامه آسیا در گفتگو با داریوش شهبازی)

بیشتر ببینید: