سه‌شنبه, 08 خرداد 1403

سرگذشت کاخ‌های قاجاری کاخ گلستان؛ هزاران نفر چگونه در مجلس طرب ناصر‌الدین‌شاه جا می‌شدند؟

اشتراک‌گذاری این ویدئو: WhatsappTelegram

در مجلس طرب ناصر‌الدین‌شاه هزاران نفر از شاهزادگان و زنان دربار و اعیان و اشراف شرکت می‌کردند. اما این تعداد چگونه و در کجای کاخ گلستان جا می‌شدند؟ در قسمت دیگری از هزار گفته و ناگفته از شهر تهران با داریوش شهبازی به این پرسش و به سرگذشت کاخ‌های قاجاری کاخ گلستان خواهیم پرداخت. (ویدئوی منتشر شده در وب سایت روزنامه آسیا در گفتگو با داریوش شهبازی)

بیشتر ببینید: