شنبه, 26 خرداد 1403

تحولات معماری معاصر ایران در دوره‌ی پهلوی

اشتراک‌گذاری این ویدئو: WhatsappTelegram

در ادامه‌ی بررسی معماری معاصر ایران به عنوان یکی از نمودهای روشنگری در صد و پنجاه سال گذشته، به تحولات معماری و ساخت و ساز در دوران پهلوی رسیدیم.  در این دوران معمار‌های داخلی و خارجی با خلق بناهای شاخص صفحه‌ی دیگری از معماری معاصر ایران را ورق زدند. در «هزار گفته و ناگفته از شهر تهران با داریوش شهبازی» به تحولات معماری در این دوره‌ خواهیم پرداخت. (ویدئوی منتشر شده در وب سایت روزنامه آسیا در گفتگو با داریوش شهبازی)

بیشتر ببینید: