شنبه, 26 خرداد 1403

باغ امين‌الضرب (1)

اشتراک‌گذاری این مطلب: WhatsappTelegram
باغ امين‌الضرب (1)

یكی از باغ‌های حاجی امین‌الضرب در شرق تهران و خارج از حصار صفوی و داخل حصار ناصری و تابع محله چاله میدان قرار داشت. این باغ ِ به نسبت وسیع از شرق به اراضی ورثه حاجی سید حسن و از شمال به خیابان بی‌نام (رضوی) و از جنوب به خیابان بی‌نام و از غرب به سه قطعه زمین (مالك قطعه شمالی در نقشه نجم‌الدوله خوانا نیست، قطعه دوم كوزه‌گر خانه و سوم سرای خانه حاجی ابوالفتح است) در جنوب غربی باغ تكیه حاجی محمد‌حسن قرار داشت.

این باغ به حاج محمد‌حسن امین‌الضرب (كمپانی) تعلق داشت كه پس از تقسیم اراضی آن و خانه‌سازی دو كوچه شمالی – جنوبی منشعب از خیابان رضوی و یك كوچه شرقی غربی منشعب از خیابان ری كه هر سه «حاج محمدحسن» نام دارد پدید آمد در كتاب تهران به روایت تاریخ تهران آمده: «مسجد اصفهانی‌ها در آنجا باقی مانده آن باغ می‌باشد».

«... قنات صاحب‌الزمانی را حاج حسین امین‌الضرب احداث كرده بود در بالای باغ بالا در شمال ضرابخانه آفتابی می‌شد .‌.. قسمتی از قنات صاحب‌الزمانی وقف بر محله چاله میدان بود این قنات از زیر باغ با شهر مجرا داشت و در شهر در باغ حاجی محمد‌حسن امین‌الضرب واقع در خیابان با ماشین (ری) ‌آفتابی می‌شد و .‌..

بیشتر بخوانید: