دوشنبه, 01 مرداد 1403

نخستین روزنامه چاپی ایران

اشتراک‌گذاری این ویدئو: WhatsappTelegram

نخستین روزنامه‌ی چاپی منتشر شده در ایران نامی نداشت و در برابر Newspaper با «کاغذ اخبار» شناخته می‌شد. در این قسمت از هزار گفته و نا گفته از شهر تهران با داریوش شهبازی به معرفی این روزنامه می‌پردازیم. (ویدئوی منتشر شده در وب سایت روزنامه آسیا در گفتگو با داریوش شهبازی)

بیشتر ببینید: